Vergunningen en meldingen

Vergunningen en meldingen

Gaat u (ver)bouwen, slopen of uw bedrijf uitbreiden? Of wilt u iets aan uw omgeving veranderen, bijvoorbeeld door een boom te kappen? Dan heeft u misschien een vergunning nodig of moet u een melding doen. Op deze pagina leest u hoe u dit kunt uitzoeken. Ook leest u hoe een vergunningaanvraag of melding in zijn werk gaat.

  • Check voor vergunningen en meldingen

    Wilt u weten of u een vergunning nodig heeft of een melding moet doen? Op deze pagina leest u waar u dit als particulier of bedrijf kunt uitzoeken.

  • Procedure melding of vergunningaanvraag

    U weet dat u voor uw geplande werkzaamheden een vergunning moet aanvragen of een melding moet doen. Wat kunt u hierbij verwachten?

  • Melding mobiele puinbreker 

    Heeft u sloopwerkzaamheden verricht? U kunt het puin dat op de locatie is vrijgekomen breken met een mobiele puinbreker. Om te mogen breken, moet u een melding bij ons doen.

Misschien ook interessant

Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen moet bouwkwaliteit en -toezicht verbeteren

Verbetering van de bouwkwaliteit: daar moet de nieuwe Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) voor gaan zorgen. De Wkb wordt vanaf 1 januari 2024 in fasen ingevoerd.

Energielabel C verplicht voor kantoorgebouwen

Per 1 januari 2023 moeten kantoorpanden minimaal energielabel C hebben om nog als kantoor gebruikt te mogen worden.

Vergunningvrij bouwen

Gaat u (ver)bouwen? Dan heeft u vaak een vergunning nodig. Maar het kan ook zijn dat uw plan onder ‘vergunningvrije bouwwerken’ valt. In dat geval heeft u geen vergunning nodig.