Vergunningvrij bouwen

Gaat u (ver)bouwen? Dan heeft u vaak een vergunning nodig. Maar het kan ook zijn dat uw plan onder ‘vergunningvrije bouwwerken’ valt. In dat geval heeft u geen vergunning nodig.

Direct controleren of u vergunningvrij mag bouwen 

Om te controleren of u een vergunning nodig heeft, vult u de vergunningcheck op de website van het Omgevingsloket in. U voert daar uw bouwlocatie en werkzaamheden in. Daarna ziet u of u verplicht bent om een vergunning aan te vragen of een melding te doen. Op deze pagina leest u meer informatie over situaties waarbij in veel gevallen geen vergunning nodig is. 

Let op: Heeft u geen vergunning nodig? Dan zijn er alsnog wel bepaalde voorwaarden of andere regels waar u aan moet voldoen.  

Regels en voorwaarden bij meest uitgevoerde (ver)bouwplannen 

Wilt u meer weten over de voorwaarden en regels voor vergunningvrij bouwen? We hebben de informatie voor de meest voorkomende bouwplannen al voor je uitgewerkt:

Schuur, tuinhuis, carport of bijgebouw 

Wilt u een schuur, tuinhuis, carport of ander bijgebouw (laten) bouwen? Deze bouwactiviteiten vallen onder de categorie ‘bijbehorende bouwwerken’. U heeft mogelijk een vergunning nodig. Ook moet u zich aan bepaalde regels houden.

Op deze pagina vindt u hier meer informatie over.

Dakkapel

Wilt u een dakkapel plaatsen? Onder bepaalde voorwaarden heeft u hiervoor geen vergunning nodig.

Op deze pagina leest u meer over vergunningvrij bouwen van een dakkapel en de regels die daarbij horen.

Mantelzorgwoning 

Een mantelzorgwoning valt onder de categorie ‘bijbehorende bouwwerken’. U heeft hier mogelijk een vergunning voor nodig.

Op deze pagina vindt u hier meer informatie over.

Serre 

Voor de aanbouw van een serre (bijbehorend bouwwerk) heeft u mogelijk een vergunning nodig. En ook bij vergunningvrij bouwen moet u zich aan bepaalde regels houden.

Op deze pagina vindt u hier meer informatie over.

Schutting of erfafscheiding 

Voor het plaatsen van een hek, schutting of tuinmuur (erfafscheiding) is in veel gevallen geen omgevingsvergunning nodig. Het wel of niet vergunningvrij bouwen hangt vooral van de plaats en hoogte van de erfafscheiding af.

Op deze pagina leest u welke regels hiervoor gelden.

Kappen of snoeien van een boom 

Wilt u een boom kappen of snoeien? Dan moet u mogelijk een kapmelding doen en/of heeft u een vergunning nodig. Iedere gemeente heeft hier zijn eigen regels voor gemaakt.

Op deze pagina ziet u welke route u moet volgen en welke informatie u nodig heeft.

Zonnepanelen of -collectoren 

Wilt u zonnepanelen of zonnecollectoren plaatsen op uw woning of pand? Hier heeft u meestal geen vergunning voor nodig. Er zijn wel bepaalde voorwaarden aan verbonden.

Op deze pagina vindt u aan welke regels u moet voldoen.