Melding over uw omgeving

Wij controleren of bedrijven en inwoners zich aan de regels houden op het gebied van bouwen, milieu en ruimtelijke regels zoals het Omgevingsplan. Ervaart u overlast in uw omgeving of vermoedt u dat regels overtreden worden? Dan kunt u hiervan melding doen. 

Waarover kunt u een melding doen?

U kunt een klacht indienen over:

  • het dumpen van drugsafval of gevaarlijke stoffen
  • het verbranden van afval
  • geur- of geluidsoverlast van een (agrarisch) bedrijf
  • bodemverontreiniging
  • asbest (beschadigd of gedumpt)
  • geluidsoverlast van bouwwerkzaamheden

Welke meldingen behandelen wij niet?

Waar kunt u uw melding doen?

U kunt uw melding digitaal doorgeven bij Milieuklacht Gelderland.

Heeft u te maken met geluidsoverlast? Op deze pagina leest u meer over geluid en geluidshinder.

Goed om te weten

Als u wilt dat er wordt opgetreden omdat er volgens u regels worden overtreden, kunt u ook een handhavingsverzoek doen. Dit kan niet anoniem. Een melding kunt u wél anoniem doen. Op deze pagina leest u meer over het verschil tussen een melding en een handhavingsverzoek.

Wat gebeurt er met uw melding?

Het provincieloket registreert de meldingen centraal en zet deze door naar de juiste instantie. Op deze manier wordt uw melding zo snel mogelijk in behandeling genomen. Uw melding wordt bij ons op basis van uw omschrijving toegewezen aan een deskundige behandelaar. De behandelaar neemt na een eerste beoordeling van uw melding contact met u op om te bespreken hoe het verdergaat.