Toezicht en handhaving bij particulieren

Toezicht en handhaving bij particulieren

De meest voorkomende vormen van toezicht bij particulieren zijn gebiedstoezicht en toezicht bouwen en slopen. Als de regels worden overtreden, komen wij in actie.

  • Toezicht

    Bouwt u volgens de omgevingsvergunning die u heeft gekregen? Is het veilig op de bouwplaats? Worden er werkzaamheden uitgevoerd waarvoor geen vergunning is gegeven? Dit zijn voorbeelden waar onze toezichthouders op letten.

  • Handhaving

    Houdt u zich niet aan de wetten en regels? Dan treden wij handhavend op. Op deze pagina leest u welke maatregelen wij kunnen nemen.

Misschien ook interessant

Eisen waaraan uw bouwplan moet voldoen

Heeft u bouwplannen? Voor veel bouwwerkzaamheden heeft u een omgevingsvergunning nodig. Om een vergunning te krijgen, moeten uw plannen aan bepaalde regels voldoen.

Melding mobiele puinbreker

Heeft u sloopwerkzaamheden verricht? U kunt het puin dat op de locatie is vrijgekomen breken met een mobiele puinbreker. Om te mogen breken, moet u een melding bij ons doen.

Check voor vergunningen en meldingen

Wilt u weten of u een vergunning nodig heeft of een melding moet doen? Op deze pagina leest u waar u dit als particulier of bedrijf kunt uitzoeken.