Toezicht en handhaving bij particulieren

Toezicht en handhaving bij particulieren

De meest voorkomende vormen van toezicht bij particulieren zijn gebiedstoezicht en toezicht bouwen en slopen. Als de regels worden overtreden, komen wij in actie.

  • Toezicht

    Bouwt u volgens de omgevingsvergunning die u heeft gekregen? Is het veilig op de bouwplaats? Worden er werkzaamheden uitgevoerd waarvoor geen vergunning is gegeven? Dit zijn voorbeelden waar onze toezichthouders op letten.

  • Handhaving

    Houdt u zich niet aan de wetten en regels? Dan treden wij handhavend op. Op deze pagina leest u welke maatregelen wij kunnen nemen.

Misschien ook interessant

Handhavingsverzoek indienen

Bent u van mening dat er regels worden overtreden? Dan kunt u een handhavingsverzoek doen. Zo’n verzoek moet wel voldoen aan bepaalde voorwaarden.

Handhaving bij particulieren

Gaat u een activiteit uitvoeren, bijvoorbeeld bouwen of slopen? Dan bent u er zelf verantwoordelijk voor dat u zich houdt aan wetten en regels. Doet u dat niet? Dan treden wij handhavend op.

Toezicht bij particulieren

Wij controleren of mensen zich houden aan wet- en regelgeving. Bijvoorbeeld aan regels op het gebied van milieu en bouwen en slopen.