Spring naar content
Over ons

Over ons

Omgevingsdienst de Vallei (OddV) draagt bij aan een veilige, duurzame en gezonde leefomgeving. We werken in opdracht van vijf gemeenten en de provincie Gelderland. We werken nauw samen op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving van de milieu- en bouwwetgeving. Ook houden we ons bezig met de duurzame omgevingskwaliteit. Daarnaast adviseren we over externe en constructieve veiligheid, luchtkwaliteit, geluidsbelasting en duurzaamheid.

Met zo’n 140 collega’s zorgen we voor een betere dienstverlening aan bedrijven en inwoners, minder administratieve lasten en kortere procedures. Zo werken we samen aan een veilig, gezond en leefbaar Valleigebied.

 • Werken bij

  Wil jij een belangrijke bijdrage leveren aan de leefomgeving? Op deze pagina maak je verder kennis met onze organisatie en medewerkers. We horen graag van je!

 • Bestuur

  Het Dagelijks Bestuur en het Algemeen Bestuur bestaan uit vertegenwoordigers van onze opdrachtgevers. Bekijk hier wie de bestuursleden zijn en wanneer ze vergaderen.

 • Jaarrekening en programmabegroting

  Het Dagelijks Bestuur en het Algemeen Bestuur bestaan uit vertegenwoordigers van onze opdrachtgevers. Bekijk hier wie de bestuursleden zijn en wanneer ze vergaderen.

 • Ons managementteam

  Onze algemeen directeur is Henk-Jan Baakman. Hij geeft dagelijks leiding aan de organisatie. Dat doet hij samen met het managementteam:

  • René Guldemond – teammanager Vergunningverlening
  • Marcel van der Voet – teammanager Juridisch advies
  • Robert van Rheenen – teammanager Toezicht & Handhaving
  • Johan Burgers – controller
  • Esther Lucas – programmamanager

Veelgestelde vragen over omgevingsdiensten

Omgevingsdiensten zijn regionale overheidsorganisaties die voor gemeenten en provincies taken uitvoeren op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving. Deze taken hebben betrekking op het milieu. Nederland telt op dit moment 29 omgevingsdiensten.

Bijna alle omgevingsdiensten zijn opgericht na de vuurwerkramp in Enschede (13 mei 2000) en de brand in Volendam (1 januari 2001). Naar aanleiding van deze rampen ontstond er behoefte aan regionaal werkende organisaties die taken op het gebied van vergunningen, toezicht en handhaving op zich namen. 

Omgevingsdiensten zijn er voor de uitvoering van zogenaamde VTH-taken op het gebied van milieu. Vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) zijn de kerntaken van een omgevingsdienst. Provincies en gemeenten kunnen ervoor kiezen om meer taken bij de omgevingsdienst neer te leggen. Bijvoorbeeld VTH-taken op het gebied van bouw. Of  juridische ondersteuning en specialistische advisering op bijvoorbeeld het gebied van geluid, licht, omgevingsveiligheid en milieumetingen.

Alle omgevingsdiensten in Nederland werken samen via de overkoepelende vereniging, OmgevingsdienstNL. Verder werken wij intensief samen met alle omgevingsdiensten in Gelderland. Gezamenlijk vormen deze zeven omgevingsdiensten de Gelderse Omgevingsdiensten. In deze infographic staat hoe we onze samenwerking in praktijk brengen.