Klacht indienen of overlast melden

Klacht indienen of overlast melden

Wij controleren of bedrijven en inwoners zich aan de regels houden op het gebied van bouwen, milieu en ruimtelijke regels zoals het bestemmingsplan. Ervaart u overlast in uw omgeving, of vermoedt u dat regels overtreden worden? Dan kunt u dit melden.

 • Klachten over houtrook

  Bij ons komen jaarlijks veel klachten binnen over overlast als gevolg van houtrook. Helaas kunnen wij in de meeste gevallen niets voor u betekenen. Op deze pagina leest u waarom.

 • Overlast melden

  Ervaart u overlast in uw omgeving of vermoedt u dat regels overtreden worden? Dan kunt u hiervan melding doen. 

 • Handhavingsverzoek indienen

  Bent u van mening dat er regels worden overtreden? Dan kunt u een handhavingsverzoek doen. Zo’n verzoek moet wel voldoen aan bepaalde voorwaarden.

 • Klacht indienen

  Vindt u dat u niet correct bent behandeld door (een medewerker van) Omgevingsdienst de Vallei? Dan kunt u een klacht indienen.

Misschien ook interessant

Procedure melding of vergunningaanvraag

Moet u voor uw geplande werkzaamheden een melding doen of een vergunning aanvragen? Op deze pagina leest u hoe dit in zijn werk gaat.

Ongewoon voorval melden

Een ongewoon voorval is een situatie binnen uw bedrijf waarbij sprake is van (dreigende) milieuschade. Elk ongewoon voorval moet u melden.

Luchtkwaliteit

Goede luchtkwaliteit is belangrijk. Om die reden is afval verbranden verboden. En daarom moet het gebruik van natte koeltorens gemeld worden.