Heb ik een vergunning nodig voor het plaatsen van een schutting, heg of andere erfafscheiding?

Wilt u een schutting, heg of andere erfafscheiding plaatsen in de gemeente Barneveld, Ede, Nijkerk, Scherpenzeel of Wageningen? Onder bepaalde voorwaarden heeft u hier geen vergunning voor nodig. Daarnaast is er een aantal regels waar u op moet letten. Op deze pagina vindt u hier meer informatie over.

Inhoud van de pagina

1. Wat voor soort erfafscheiding wilt u plaatsen?
2. Online vergunningcheck in het Omgevingsloket
3. Technische en ruimtelijke deel van de bouw
4. Waar wilt u bouwen?
5. Uitzonderingen door welstandsexcessen
6. Overleg met uw buren

1. Wat voor soort erfafscheiding wilt u plaatsen?

Erf- of perceelafscheidingen zijn tuinmuren en schuttingen van hout of beton. Vlechtschermen en andere kant-en-klare afscheidingen horen hier ook bij. Of u een vergunning nodig heeft, hangt vooral van de plaats en hoogte van de erfafscheiding af.

Wilt u een heg of rij coniferen plaatsen? Dit wordt niet gezien als erf- of perceelafscheiding. Hier is meestal geen vergunning voor nodig. Doe altijd eerst wel even de vergunningcheck (zie volgende stap). Uw gemeente kan hier namelijk regels voor hebben opgesteld.

2. Online vergunningcheck in het Omgevingsloket

Meteen bekijken of u een vergunning of melding moet doen voor uw erfafscheiding? Via de vergunningcheck in het Omgevingsloket kunt u dit direct controleren. Om de check volledig in te vullen, heeft u wel enkele gegevens nodig. Hieronder vindt u welke informatie u nodig heeft bij het invullen van de check.

3. Technische en ruimtelijke deel van de bouw

Bij het plaatsen van een erfafscheiding moet u rekening houden met twee zaken: het technische deel en het ruimtelijke deel van de bouw. Beide delen kunnen vergunningvrij, meldingsplichtig of vergunningplichtig zijn.

Voor het technische deel wordt bij erfafscheidingen gekeken naar de bouwhoogte. Bouwt u niet hoger dan 2 meter, dan is de bouw vergunningvrij voor het technische deel.

Voor het ruimtelijke deel wordt gekeken of uw bouwwerk in het Omgevingsplan van uw gemeente past. In onderstaande punten vindt u aan welke voorwaarden u moet voldoen.

4. Waar en hoe hoog wilt u bouwen?

De plaats van uw schutting of tuinmuur is belangrijk. Over het algemeen geldt dat alles wat grenst aan openbaar gebied (zoals de weg of openbaar groen) een grotere invloed heeft op de directe omgeving. Denk hierbij aan de voorkant van het huis en bij hoekwoningen de zijkant van de woning. Een erfafscheiding aan de voor- en zijkant mag daarom niet zo snel zonder vergunning.

Als u lager bouwt dan 1 meter dan maakt de plaats van bouwen niet uit. Dat mag vrijwel altijd vergunningvrij. Dit geldt dus ook voor de voor- en zijkant van uw woning. Er gelden uitzonderingen voor monumenten en door het Rijk aangewezen beschermde stads- en dorpsgezichten.

Bouwt u op eigen terrein een schutting of tuinmuur op of tegen de grens van de buren? Als de afscheiding lager is dan 1 meter mag dit in ieder geval vergunningvrij. Als de afscheiding maximaal 2 meter hoog is, mag u onder de volgende voorwaarden vergunningvrij bouwen:

  • U bouwt op een terrein waar al een gebouw (meestal uw woning) staat.
  • De erfafscheiding staat achter de voorgevelrooilijn.
  • De erfafscheiding staat op meer dan 1 meter van de weg of het openbare groen. Voorsommige locaties is deze voorwaarde niet van toepassing. U kunt dit bij uw gemeente navragen

Onderstaande afbeelding laat zien in welke gevallen een erfafscheiding doorgaans zonder vergunning mag worden geplaatst. Let op: uw gemeente kan deze regels hebben aangepast. Doe dus altijd even de vergunningcheck in het Omgevingsloket.

5. Uitzonderingen door welstandsexcessen

In de Omgevingswet leggen gemeenten ook vast waar het uiterlijk van bouwwerken aan moet voldoen. Als u vergunningvrij mag bouwen, hoeft uw erfafscheiding hier in principe niet aan te voldoen. Wel geldt er een zogenaamde ‘excessenregeling’. Als het uiterlijk van uw tuinmuur of erfafscheiding ernstig afwijkt van deze eisen kan de gemeente alsnog optreden.

6. Overleg met uw buren

Of u nu wel of geen vergunning nodig heeft, het is altijd verstandig om met uw buren te overleggen. Licht ze in over uw plannen en blijf in goed gesprek met elkaar. Mocht er een vergunning nodig zijn voor uw tuinmuur of schutting, dan moet u ook aangeven of u uw omgeving hierbij heeft betrokken.