Check voor vergunningen en meldingen

Wilt u weten of u een vergunning nodig heeft of een melding moet doen? Op deze pagina leest u waar u dit als particulier of bedrijf kunt uitzoeken.

Vergunning of melding voor particulieren

U kunt een vergunningcheck op de website van het Omgevingsloket invullen. Hier controleert u of uw plannen vergunningvrij zijn, of dat u een vergunning moet aanvragen of een melding moet doen. Op de website voert u uw locatie en werkzaamheden in. Daarna ziet u of u wel of niet een vergunning moet aanvragen, of een melding moet doen. Als u een vergunning moet aanvragen, kan dit meteen op dezelfde website.

U moet een vergunning aanvragen of melding doen

Lees hier hoe u een melding doet of vergunning aanvraagt.

U hoeft geen vergunning aan te vragen of een melding te doen

Dit bekent niet dat u zich niet aan bepaalde regels moet houden bij uw werkzaamheden. Lees meer over vergunningvrij bouwen en waar u rekening mee moet houden.

Vergunning of melding voor bedrijven

Wilt u voor uw bedrijf controleren of u een melding moet doen of een omgevingsvergunning moet aanvragen voor een milieubelastende activiteit? Dit doet u op de website van het Omgevingsloket. Hier doorloopt u een aantal vragen en vult u milieurelevante gegevens in. Na het invullen van de gegevens krijgt u direct te zien wat u moet doen, bijvoorbeeld een vergunning aanvragen en/of een melding doen.

Let op: U vraagt niet automatisch een vergunning aan als u de check doet. Dit geldt ook voor meldingen. Zodra u wél een aanvraag indient is deze definitief. Hier zijn in het geval van een vergunning bijna altijd kosten aan verbonden. Ook als u de vergunning niet krijgt.