Kennisbank

Over welk onderwerp zoekt u informatie?

Filters

Categorie

Resultaten

Heb ik een vergunning nodig voor het aanleggen van een in- of uitrit?

Woont u in de gemeente Barneveld, Ede, Nijkerk, Scherpenzeel of Wageningen en wilt u een in -of uitrit aanleggen of...

Melding brandveilig gebruik gebouwen

Gebouwen moeten actief en in overeenstemming met brandveiligheidsregels worden gebruikt. Soms is het nodig om een melding te doen voordat een gebouw in gebruik kan worden genomen. Deze regels staan in het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl).

Heb ik een vergunning nodig voor het plaatsen van zonnepanelen of zonnecollectoren?

Wilt u zonnepanelen of zonnecollectoren plaatsen op een woning/pand? Hier heeft u meestal geen vergunning voor nodig. Er zijn wel bepaalde voorwaarden aan verbonden.

Heb ik een vergunning nodig voor het plaatsen van een schutting, heg of andere erfafscheiding?

Wilt u een schutting, heg of andere erfafscheiding plaatsen? Onder bepaalde voorwaarden heeft u hier geen vergunning voor nodig. Daarnaast is er een aantal regels waar u op moet letten.

Heb ik een vergunning nodig voor het kappen of snoeien van een boom?

Wilt u een boom kappen of snoeien? Dan moet u mogelijk een kapmelding doen en/of heeft u een vergunning nodig. Iedere gemeente heeft hier zijn eigen regels voor gemaakt.

Heb ik een vergunning nodig voor de bouw van een serre?

Wilt u een serre (laten) aanbouwen? Deze bouwactiviteit valt onder de categorie ‘bijbehorende bouwwerken’. U heeft mogelijk een vergunning nodig. En ook bij vergunningvrij bouwen moet u zich aan bepaalde regels houden.

Heb ik een vergunning nodig voor de bouw van een schuur, tuinhuis of carport?

Wilt u een schuur, tuinhuis, carport of ander bijgebouw (laten) bouwen? Deze bouwactiviteiten vallen onder de categorie ‘bijbehorende bouwwerken’. U heeft mogelijk een vergunning nodig. En ook bij vergunningvrij bouwen moet u zich aan bepaalde regels houden.

Heb ik een vergunning nodig voor de bouw van een mantelzorgwoning?

Wilt u een mantelzorgwoning (laten) bouwen in de gemeente? Deze bouwactiviteit valt onder de categorie ‘bijbehorende bouwwerken’. U heeft mogelijk een vergunning nodig. En ook bij vergunningvrij bouwen moet u zich aan bepaalde regels houden.

Heb ik een vergunning nodig voor de bouw van een dakkapel?

Wilt u een dakkapel plaatsen? Onder bepaalde voorwaarden heeft u hiervoor geen vergunning nodig.

Wat houdt de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) in?

De Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) is onderdeel van de Omgevingswet. Als u iets gaat bouwen, krijgt u mogelijk met deze wet te maken. Deze wet verandert wie er de bouwtechnische eisen van een bouwproject keurt. Die taak verhuist van de gemeente naar een onafhankelijke partij: de kwaliteitsborger. Voor verbouwingen is de Wkb uitgesteld.