Spring naar content
Kennisbank

Over welk onderwerp zoekt u informatie?

Categorie

Handhavingsverzoek indienen

Bent u van mening dat er regels worden overtreden? Dan kunt u een handhavingsverzoek doen. Zo’n verzoek moet wel voldoen aan bepaalde voorwaarden.

Klachten over houtrook

Bij ons komen jaarlijks veel klachten binnen over overlast als gevolg van houtrook. Helaas kunnen wij in de meeste gevallen niets voor u betekenen.

Melding over uw omgeving

Ervaart u overlast in uw omgeving of vermoedt u dat regels overtreden worden? Dan kunt u hiervan een melding doen.

Klacht over Omgevingsdienst de Vallei

Vindt u dat u niet correct bent behandeld door (een medewerker van) Omgevingsdienst de Vallei? Dan kunt u een klacht indienen.

Toezicht bouwen en slopen

Tijdens bouw- en sloopwerkzaamheden krijgt u te maken met toezicht. Lees hier waar onze toezichthouders op controleren.

Milieutoezicht

Als ondernemer moet u zich houden aan milieuregels. Onze toezichthouders controleren of u zich aan deze regels houdt.

Milieuovertredingen

Heeft de toezichthouder tijdens een bezoek aan uw bedrijf één of meerdere overtredingen geconstateerd? De vervolgstappen hangen af van de zwaarte van de overtreding.

Maatregelen bij bedrijven

Als bedrijven regels overtreden, kunnen wij handhavend optreden. We kunnen diverse soorten maatregelen nemen.

Handhaving bij particulieren

Gaat u een activiteit uitvoeren, bijvoorbeeld bouwen of slopen? Dan bent u er zelf verantwoordelijk voor dat u zich houdt aan wetten en regels. Doet u dat niet? Dan treden wij handhavend op.

Toezicht bij particulieren

Wij controleren of mensen zich houden aan wet- en regelgeving. Bijvoorbeeld aan regels op het gebied van milieu en bouwen en slopen.