Kennisbank

Over welk onderwerp zoekt u informatie?

Filters

Categorie

Resultaten

Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen moet bouwkwaliteit en -toezicht verbeteren

Verbetering van de bouwkwaliteit: daar moet de nieuwe Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) voor gaan zorgen. De Wkb wordt vanaf 1 januari 2024 in fasen ingevoerd.

Energielabel C verplicht voor kantoorgebouwen

Per 1 januari 2023 moeten kantoorpanden minimaal energielabel C hebben om nog als kantoor gebruikt te mogen worden.

Vergunningvrij bouwen

Gaat u (ver)bouwen? Dan heeft u vaak een vergunning nodig. Maar het kan ook zijn dat uw plan onder 'vergunningvrije bouwwerken' valt. In dat geval heeft u geen vergunning nodig.

Asbest herkennen

Hoe ziet asbest eruit en waar kunt u het aantreffen? Daar leest u meer over op deze pagina.

Handhavingsverzoek indienen

Bent u van mening dat er regels worden overtreden? Dan kunt u een handhavingsverzoek doen. Zo’n verzoek moet wel voldoen aan bepaalde voorwaarden.

Klachten over houtrook

Bij ons komen jaarlijks veel klachten binnen over overlast als gevolg van houtrook. Helaas kunnen wij in de meeste gevallen niets voor u betekenen.

Melding over uw omgeving

Ervaart u overlast in uw omgeving of vermoedt u dat regels overtreden worden? Dan kunt u hiervan een melding doen.

Klacht over Omgevingsdienst de Vallei

Vindt u dat u niet correct bent behandeld door (een medewerker van) Omgevingsdienst de Vallei? Dan kunt u een klacht indienen.

Toezicht bouwen en slopen

Tijdens bouw- en sloopwerkzaamheden krijgt u te maken met toezicht. Lees hier waar onze toezichthouders op controleren.

Milieutoezicht

Als ondernemer moet u zich houden aan milieuregels. Onze toezichthouders controleren of u zich aan deze regels houdt.