Toezicht en handhaving

Toezicht en handhaving

Wij controleren of bedrijven en particulieren zich aan de wet- en regelgeving houden. Dit gaat bijvoorbeeld om milieuwetgeving en om regels over bouwen en slopen. Worden de wetten en regels overtreden? Dan treden wij hiertegen handhavend op.

Voor bedrijven en particulieren gelden verschillende regels. Op deze pagina kunt u hier meer over lezen. En wilt u overlast doorgeven, of vragen of wij in actie kunnen komen tegen een overtreding? Hierover vindt u op deze pagina ook meer informatie.

  • Toezicht en handhaving bij bedrijven

    Bij bedrijven voeren we periodieke en themagerichte inspecties uit. Ook controleert de toezichthouder aan de hand van ontvangen klachten en meldingen. Voldoet een bedrijf niet aan de regels? Dan kunnen wij maatregelen opleggen.

  • Toezicht en handhaving bij particulieren

    De meest voorkomende vormen van toezicht bij particulieren zijn gebiedstoezicht en toezicht bouwen en slopen. Als de regels worden overtreden, komen wij in actie.

  • Klacht indienen of overlast melden

    Ervaart u overlast in uw omgeving, of vermoedt u dat regels overtreden worden? Dan kunt u dit melden.

Misschien ook interessant

Check voor vergunningen en meldingen

Wilt u weten of u een vergunning nodig heeft of een melding moet doen? Op deze pagina leest u waar u dit als particulier of bedrijf kunt uitzoeken.

Duurzame energie

Wilt u voor uw bedrijf inzetten op duurzame energie die zich in de toekomst terugverdient? Denk dan eens aan zonne-energie of een warmte-koude opslag.

Externe veiligheid

Externe veiligheid gaat over het voorkomen en beheersen van de risico’s voor de omgeving. Hiervoor is samenwerking en kennisdeling nodig.