Lucht en geluid

Lucht en geluid

Bij een gezonde leefomgeving spelen lucht en geluid een belangrijke rol. Bedrijven moeten geluidsbeperkende maatregelen nemen om overlast te voorkomen. Wij controleren of ze zich aan deze regels houden. Zware industrie en verkeersstromen, zoals weg- en vliegverkeer, hebben milieu-impact. Met wet- en regelgeving wil de overheid zorgen voor een goede luchtkwaliteit. Zo worden burgers beschermd tegen de schadelijke gevolgen van luchtverontreiniging.

  • Luchtkwaliteit

    Goede luchtkwaliteit is belangrijk. Om die reden is afval verbranden verboden. En daarom moet het gebruik van natte koeltorens gemeld worden.

  • Geluid en geluidsoverlast

    Bedrijven moeten soms verplicht maatregelen nemen om geluidsoverlast te voorkomen. Ervaar u overlast? Dan kunt u dit melden.

Misschien ook interessant

Melding brandveilig gebruik gebouwen 

Gebouwen moeten actief en in overeenstemming met brandveiligheidsregels worden gebruikt. Soms is het nodig om een melding te doen voordat een gebouw in gebruik kan worden genomen. Deze regels staan in het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl). 

Heb ik een vergunning nodig voor het plaatsen van zonnepanelen of zonnecollectoren?

Wilt u zonnepanelen of zonnecollectoren plaatsen op een woning/pand? Hier heeft u meestal geen vergunning voor nodig. Er zijn wel bepaalde voorwaarden aan verbonden.

Heb ik een vergunning nodig voor het plaatsen van een schutting, heg of andere erfafscheiding?

Wilt u een schutting, heg of andere erfafscheiding plaatsen? Onder bepaalde voorwaarden heeft u hier geen vergunning voor nodig. Daarnaast is er een aantal regels waar u op moet letten.