• Vergunning nodig

  Gaat u (ver)bouwen, slopen of uw bedrijf uitbreiden? Of wilt u iets aan uw omgeving veranderen, bijvoorbeeld door een boom te kappen? Dan heeft u misschien een vergunning nodig of moet u een melding doen.

 • Overlast melden

  Heeft u overlast in uw omgeving? Vermoedt u dat er regels worden overtreden? Of heeft u een klacht over onze organisatie? Dan kunt u dit melden.

 • Service & contact

  Heeft u vragen over onze dienstverlening? Neem dan contact met ons op.

Nieuws

Een half jaar Omgevingswet en Wkb, hoe gaat het nu? 

Een grote verandering in de manier van werken. Dat is het gevolg van de intreding van de Omgevingswet en de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb). We zijn nu een half jaar verder en kunnen concluderen dat het eigenlijk best goed gaat!

Gezamenlijke strategie zorgt voor focus

Omgevingsdienst de Vallei en de gemeenten Ede, Barneveld, Wageningen, Nijkerk en Scherpenzeel hebben de handen ineengeslagen om een gezamenlijke Uitvoerings- en Handhavingsstrategie (U&H) op te stellen. Dit beleidsdocument beschrijft de taken van OddV en de strategische aanpak ervan, met als doel een effectieve samenwerking tussen OddV en de gemeenten.

Efficiënter en sneller werken met ons risicomodel prioritering milieutoezicht

Omgevingsdienst de Vallei werkt nu al ruim twee jaar met het eigen ontwikkelde risicomodel prioritering milieutoezicht. Dit model is een algoritme dat informatie geeft over welk bedrijf het meeste risico loopt op een milieuovertreding.

Samenwerken op gebied van AI

De MT-leden van de omgevingsdiensten uit Gelderland en Overijssel kwamen bijeen om te bespreken wat kunstmatige intelligentie (AI) kan betekenen voor ons vakgebied. Hoe kan AI helpen bij ons werk en kunnen we daardoor effectiever en efficiënter werken? Dat zijn vragen die aan bod kwamen tijdens de bijeenkomst in april.

Ik wil meer weten over…

Maatregelen bij bedrijven

Als bedrijven regels overtreden, kunnen wij handhavend optreden. We kunnen diverse soorten maatregelen nemen.

Procedure melding of vergunningaanvraag

Moet u voor uw geplande werkzaamheden een melding doen of een vergunning aanvragen? Op deze pagina leest u hoe dit in zijn werk gaat.

Ongewoon voorval melden

Een ongewoon voorval is een situatie binnen uw bedrijf waarbij sprake is van (dreigende) milieuschade. Elk ongewoon voorval moet u melden.

 • Over ons

  De vijf gemeenten Barneveld, Ede, Nijkerk, Scherpenzeel en Wageningen en de provincie Gelderland hebben samen Omgevingsdienst de Vallei (OddV) opgericht. In Omgevingsdienst de Vallei werken deze partijen nauw samen op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving voor een gezonde, veilige en duurzame leefomgeving.

banner-werkenbijomgevingsdiensten