Milieu en natuur

Milieu en natuur

Iedereen is verantwoordelijk voor het naleven van milieuregels, zodat het milieu wordt beschermd. Deze regels zijn grotendeels vastgelegd in de Wet milieubeheer en ze gelden vooral voor bedrijven. Maar soms gelden deze ook voor bepaalde activiteiten die door particulieren worden uitgevoerd. Bijvoorbeeld als u een propaantank heeft, gevaarlijke stoffen opslaat of een groot aantal dieren houdt. Op deze pagina vindt u informatie waar u als bedrijf of particulier rekening mee moet houden.

  • Milieuwetgeving

    Milieuregels gelden als u een of meerdere milieubelastende activiteiten uitvoert. Als u een bedrijf heeft, zoals een veehouderijen of timmerwerkplaats, voert u een of meerdere milieubelastende activiteiten uit. Maar ook als u geen bedrijf heeft, kunnen voor u milieuregels gelden. Lees hier wanneer dit voor u het geval is. 

  • Natuurinclusief bouwen

    Natuurinclusief bouwen is een vorm van duurzaam bouwen. Hierbij ontwerpt en bouwt u op zo’n manier dat het bouwwerk bijdraagt aan de lokale biodiversiteit en natuurwaarden. Meer weten? Klik op ‘Lees meer’!

  • Bouwen en het milieu

    Tijdens het verbouwen of renoveren van uw huis is het misschien niet het eerste waar u aan denkt, maar u kunt te maken krijgen met beschermde dieren of planten. Er is een kans dat u bijvoorbeeld vleermuizen, broedende vogels of een muurplant op een oude muur tegenkomt. Houdt hier rekening mee in uw bouwplannen.

Misschien ook interessant

Heb ik een vergunning nodig voor het kappen of snoeien van een boom?

Wilt u een boom kappen of snoeien? Dan moet u mogelijk een kapmelding doen en/of heeft u een vergunning nodig. Iedere gemeente heeft hier zijn eigen regels voor gemaakt.

Milieutoezicht

Als ondernemer moet u zich houden aan milieuregels. Onze toezichthouders controleren of u zich aan deze regels houdt.

Milieuovertredingen

Heeft de toezichthouder tijdens een bezoek aan uw bedrijf één of meerdere overtredingen geconstateerd? De vervolgstappen hangen af van de zwaarte van de overtreding.