Milieu en natuur

Milieu en natuur

Iedereen is verantwoordelijk voor het naleven van milieuregels, zodat het milieu wordt beschermd. Deze regels zijn grotendeels vastgelegd in de Wet milieubeheer en ze gelden vooral voor bedrijven. Maar soms gelden deze ook voor bepaalde activiteiten die door particulieren worden uitgevoerd. Bijvoorbeeld als u een propaantank heeft, gevaarlijke stoffen opslaat of een groot aantal dieren houdt. Op deze pagina vindt u informatie waar u als bedrijf of particulier rekening mee moet houden.

  • Milieuwetgeving

    Milieuregels gelden als u een of meerdere milieubelastende activiteiten uitvoert. Als u een bedrijf heeft, zoals een veehouderijen of timmerwerkplaats, voert u een of meerdere milieubelastende activiteiten uit. Maar ook als u geen bedrijf heeft, kunnen voor u milieuregels gelden. Lees hier wanneer dit voor u het geval is. 

  • Natuurinclusief bouwen

    Natuurinclusief bouwen is een vorm van duurzaam bouwen. Hierbij ontwerpt en bouwt u op zo’n manier dat het bouwwerk bijdraagt aan de lokale biodiversiteit en natuurwaarden. Meer weten? Klik op ‘Lees meer’!

Misschien ook interessant

Melding brandveilig gebruik gebouwen 

Gebouwen moeten actief en in overeenstemming met brandveiligheidsregels worden gebruikt. Soms is het nodig om een melding te doen voordat een gebouw in gebruik kan worden genomen. Deze regels staan in het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl). 

Heb ik een vergunning nodig voor het plaatsen van zonnepanelen of zonnecollectoren?

Wilt u zonnepanelen of zonnecollectoren plaatsen op een woning/pand? Hier heeft u meestal geen vergunning voor nodig. Er zijn wel bepaalde voorwaarden aan verbonden.

Heb ik een vergunning nodig voor het plaatsen van een schutting, heg of andere erfafscheiding?

Wilt u een schutting, heg of andere erfafscheiding plaatsen? Onder bepaalde voorwaarden heeft u hier geen vergunning voor nodig. Daarnaast is er een aantal regels waar u op moet letten.