Nieuws

Nieuws

Jaarrekening 2019 en begroting 2021

17 juni 2020

Het jaarverslag en de jaarrekening 2019 van Omgevingsdienst de Vallei zijn vastgesteld. In deze infographic ziet u de highlights uit de jaarrekening. Ook leest u onze plannen voor 2021 en geeft deze infographic de highlights….

Nieuwe datum inwerkingtreding Omgevingswet bekend

25 mei 2020

De nieuwe datum voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet is bekend: 1 januari 2022.

Extra aandacht voor risico’s vanwege coronavirus

1 april 2020

Laatste update: dinsdag 2 juni 2020 De maatregelen die Nederland neemt om het coronavirus in te dammen, treffen ook Omgevingsdienst de Vallei.

Een asbestdakenvrij Nederland: samenwerkingsverklaring ondertekend

3 maart 2020

Minister Stientje van Veldhoven heeft op maandag 2 maart de Samenwerkingsverklaring aanpak asbestdaken ondertekend. Dit deed zij samen met provincies, gemeenten, brancheverenigingen, Milieu Centraal en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Koers 2019-2022

12 juli 2019

dienstverlenend, professioneel en in verbinding Op 4 april 2019 heeft het Dagelijks Bestuur de koers 2019-2022 vastgesteld. De koers 2019-2022 geeft richting aan onze rol voor de komende jaren en bestaat uit drie programma’s: