Nieuws

Een half jaar Omgevingswet en Wkb, hoe gaat het nu?

Een grote verandering in de manier van werken. Dat is het gevolg van de intreding van de Omgevingswet en de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb). We zijn nu een half jaar verder en kunnen concluderen dat het eigenlijk best goed gaat!

Gezamenlijke strategie zorgt voor focus

Omgevingsdienst de Vallei en de gemeenten Ede, Barneveld, Wageningen, Nijkerk en Scherpenzeel hebben de handen ineengeslagen om een gezamenlijke Uitvoerings- en Handhavingsstrategie (U&H) op te stellen. Dit beleidsdocument beschrijft de taken van OddV en de strategische aanpak ervan, met als doel een effectieve samenwerking tussen OddV en de gemeenten.

Efficiënter en sneller werken met ons risicomodel prioritering milieutoezicht

Omgevingsdienst de Vallei werkt nu al ruim twee jaar met het eigen ontwikkelde risicomodel prioritering milieutoezicht. Dit model is een algoritme dat informatie geeft over welk bedrijf het meeste risico loopt op een milieuovertreding.

Samenwerken op gebied van AI

De MT-leden van de omgevingsdiensten uit Gelderland en Overijssel kwamen bijeen om te bespreken wat kunstmatige intelligentie (AI) kan betekenen voor ons vakgebied. Hoe kan AI helpen bij ons werk en kunnen we daardoor effectiever en efficiënter werken? Dat zijn vragen die aan bod kwamen tijdens de bijeenkomst in april.

Kom kijken op de veiligheidsdag in Wageningen!

Weten wie er voor jouw veilige en leefbare omgeving zorgt? Op zaterdag 8 juni laten 12 organisaties, waaronder wij, zien...

Prioriteiten model voor milieutoezicht

Hoe kun je milieutoezicht optimaliseren? We ontwikkelden een risicomodel op basis van een algoritme. Hierin geven we prioriteit aan bedrijven die het hoogste risico op milieuovertredingen lopen. Als gevolg kunnen we efficiënter toezicht houden.

Klaar voor de toekomst

Sinds 1 januari werken alle medewerkers van Omgevingsdienst de Vallei (OddV) op één locatie: Horapark 4 in Ede. Een duurzaam kantoor, passend bij onze waarden en opgaven.

Juliëtte de Haard, Juridisch Adviseur Handhaving

Als Juridisch Adviseur Handhaving bij Omgevingsdienst de Vallei (OddV), dompelt Juliëtte de Haard zich dagelijks onder in de dynamiek van reguliere handhaving en permanente bewoning.

Wat is de Omgevingswet en wat merkt u hiervan?

Op 1 januari 2024 gaat de Omgevingswet in. Deze wet regelt alles voor de ruimte waarin we wonen en werken: de leefomgeving. De Omgevingswet bundelt verschillende wetten die met natuur, milieu, bouwen en wonen te maken hebben.

Aanscherping energiebesparingsplicht voor bedrijven en instellingen

Veel bedrijven en instellingen zijn al verplicht om energiebesparende maatregelen te nemen die zich in vijf jaar of minder terugverdienen. Om het besparen van energie verder te stimuleren heeft het kabinet de energiebesparingsplicht voor bedrijven en instellingen aangescherpt.