Spring naar content
Nieuws

OddV zoekt nieuwe collega via 'Starters in Gelderland'

Onze omgevingsdienst is regelmatig op zoek naar nieuwe collega's. En ook andere overheidsinstanties in Gelderland kunnen verse aanwas gebruiken bij functies in het ruimtelijk domein. Reden voor samenwerkingsverband Werken in Gelderland om een nieuw initiatief in het leven te roepen: ‘Starters in Gelderland – ontdek het ruimtelijk domein’. Wij nemen hieraan deel en in dit artikel lees je over de stand van zaken.

Een slimmer risicomodel door de inzet van data

Omgevingsdienst de Vallei is gestart met het programma Risicogericht programmeren. Hierbij wordt een slim risicomodel ontwikkeld, waarmee sneller duidelijk wordt bij welke bedrijven het milieurisico het hoogst is. Onze programmamanager en strategisch adviseur Esther Lucas vertelt erover in dit artikel.

Invoering Omgevingswet met half jaar uitgesteld

De beoogde inwerkingtredingsdatum van de Omgevingswet wordt met een half jaar verplaatst naar 1 juli 2022. Dit geeft meer ruimte om de implementatie van de wet zorgvuldig en verantwoord af te ronden.

De Omgevingswet: wat betekent dat voor u en voor ons?

Zoals het er nu naar uitziet, gaat op 1 januari 2022 de Omgevingswet in. In dit artikel leest u wat deze nieuwe wet eigenlijk inhoudt, wat u van de Omgevingswet gaat merken en wat er voor onze organisatie verandert.

Rapport over vergunningverlening, toezicht en handhaving gepubliceerd

De Commissie Van Aartsen doet aanbevelingen over het stelsel van vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH). We informeren u hier graag over.

Bodemkwaliteitskaarten PFAS vastgesteld

Binnen de Regio de Vallei is onlangs door de gemeenten de regionale Bodemkwaliteitskaart PFAS vastgesteld. De kaart geldt als bewijsmiddel voor grondverzet van PFAS-houdende grond binnen de regio.

Extra aandacht voor risico’s vanwege coronavirus

De verscherpte maatregelen die Nederland neemt om het coronavirus in te dammen, hebben ook gevolgen voor onze werkzaamheden. Lees hier wat dit voor u betekent.