Nieuws

Nieuws

Bestanden ophalen via Sharefile

14 september 2020

Vanaf 14 september 2020 verstuurt OddV het besluit op een vergunningaanvraag via Sharefile. Dit doen we om uw privacy te kunnen waarborgen en om te weten of bestanden zijn ontvangen.

Jaarrekening 2019 en begroting 2021

17 juni 2020

Het jaarverslag en de jaarrekening 2019 van Omgevingsdienst de Vallei zijn vastgesteld. In deze infographic ziet u de highlights uit de jaarrekening. Ook leest u onze plannen voor 2021 en geeft deze infographic de highlights….

Nieuwe datum inwerkingtreding Omgevingswet bekend

25 mei 2020

De nieuwe datum voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet is bekend: 1 januari 2022.

Extra aandacht voor risico’s vanwege coronavirus

1 april 2020

Laatste update: dinsdag 2 juni 2020 De maatregelen die Nederland neemt om het coronavirus in te dammen, treffen ook Omgevingsdienst de Vallei.

Een asbestdakenvrij Nederland: samenwerkingsverklaring ondertekend

3 maart 2020

Minister Stientje van Veldhoven heeft op maandag 2 maart de Samenwerkingsverklaring aanpak asbestdaken ondertekend. Dit deed zij samen met provincies, gemeenten, brancheverenigingen, Milieu Centraal en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.