Nieuws

Klaar voor de toekomst

Sinds 1 januari werken alle medewerkers van Omgevingsdienst de Vallei (OddV) op één locatie: Horapark 4 in Ede. Een duurzaam kantoor, passend bij onze waarden en opgaven.

Juliëtte de Haard, Juridisch Adviseur Handhaving

Als Juridisch Adviseur Handhaving bij Omgevingsdienst de Vallei (OddV), dompelt Juliëtte de Haard zich dagelijks onder in de dynamiek van reguliere handhaving en permanente bewoning.

Wat is de Omgevingswet en wat merkt u hiervan?

Op 1 januari 2024 gaat de Omgevingswet in. Deze wet regelt alles voor de ruimte waarin we wonen en werken: de leefomgeving. De Omgevingswet bundelt verschillende wetten die met natuur, milieu, bouwen en wonen te maken hebben.

Aanscherping energiebesparingsplicht voor bedrijven en instellingen

Veel bedrijven en instellingen zijn al verplicht om energiebesparende maatregelen te nemen die zich in vijf jaar of minder terugverdienen. Om het besparen van energie verder te stimuleren heeft het kabinet de energiebesparingsplicht voor bedrijven en instellingen aangescherpt.

Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen moet bouwkwaliteit en -toezicht verbeteren

Verbetering van de bouwkwaliteit: daar moet de nieuwe Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) voor gaan zorgen. De Wkb wordt vanaf 1 januari 2024 in fasen ingevoerd.

10 jaar OddV: van soort ‘moetje’ naar volwaardige partner

Omgevingsdienst de Vallei bestaat 10 jaar en heeft in die jaren laten zien te beschikken over expertise op het gebied van vergunningen, toezicht en handhaving (VTH) én kennis van de lokale situatie.

Invoering Omgevingswet per 1 januari 2024

Met 41 stemmen voor en 29 stemmen tegen is dinsdag het Koninklijk Besluit over de invoering van de Omgevingswet genomen. Per 1 januari 2024 wordt de Omgevingswet dan toch echt van kracht.

Visitatie Omgevingsdienst de Vallei afgerond

Het rapport van de visitatiecommissie van Omgevingsdienst NL (ODNL), die ons in november bezocht, is afgerond. De conclusies en aanbevelingen...

Wederom uitstel Omgevingswet

Na vijf keer uitstel, moet het op 1 januari 2024 echt gaan gebeuren: de invoering van de Omgevingswet. Hoewel technisch gezien alles op orde was om de wet op de ‘oorspronkelijke’ datum van 1 juli 2023 in te voeren, is gehoor gegeven aan de wens van gemeenten en bedrijfsleven voor meer tijd.

Meer flexibiliteit bij energiebesparingsplicht door portefeuilleaanpak

Bedrijven of instellingen die per jaar meer dan 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m³ aardgas (gelijkwaardig) verbruiken, moeten voldoen aan de energiebesparingsplicht. Een nieuwe werkwijze, de portefeuilleaanpak, zorgt voor grote organisaties voor meer flexibiliteit en minder administratie.