Heb ik een vergunning nodig voor het kappen of snoeien van een boom?

Wilt u een boom kappen of snoeien in de gemeente Barneveld, Ede, Nijkerk, Scherpenzeel of Wageningen? Dan moet u mogelijk een kapmelding doen en/of heeft u een vergunning nodig. Iedere gemeente heeft hier zijn eigen regels voor gemaakt. Op deze pagina leest u welke route u moet volgen en welke informatie u nodig heeft.

Inhoud van de pagina

1. Online vergunningcheck in het Omgevingsloket
2. Aan welke regels moet ik me houden?
3. Uitzonderingen voor waardevolle en monumentale bomen
4. Wanneer hoor ik meer over mijn melding/aanvraag?
5. Zijn er kosten aan een kapvergunning verbonden?
6. Overleg met uw buren

1. Online vergunningcheck in het Omgevingsloket

In het Omgevingsloket kunt u met de vergunningcheck controleren of u een vergunning nodig heeft. Na het beantwoorden van enkele vragen, weet u wat er in uw situatie nodig is. Het is handig om bij uw aanvraag in ieder geval de volgende informatie bij de hand te hebben:

  • Hoeveel bomen wilt u kappen of snoeien?
  • Op welke plek staat de boom?
  • Om welke boomsoort(en) gaat het?
  • Hoeveel centimeter is de stamomtrek (gemeten op 1,30 meter hoogte)?
  • Waarom wilt u de boom kappen?

2. Aan welke regels moet ik me houden?

In iedere gemeente gelden andere richtlijnen voor het vergunningvrij kappen of snoeien van bomen. Door bovenstaande gegevens te verzamelen en de online vergunningcheck te doen, weet u snel of u een vergunning moet aanvragen. Het is goed om vóór het kappen of snoeien van een boom ook rekening te houden met het volgende:

  • Kap niet tijdens het broedseizoen van vogels (van 15 maart tot 1 september). Zo houdt u zich aan de regels van de Wet Natuurbescherming.
  • Bekijk goed of er in de boom rust- en verblijfplaatsen van dieren zijn, zoals vogelnesten. Deze mag u niet verwijderen en u mag de dieren niet storen.
  • Informeer uw buren op tijd over uw werkzaamheden. In het bijzonder als het ook invloed heeft op de openbare ruimte. Zo blijft u in goed gesprek en beperkt u de overlast.
  • Een vergunningaanvraag kan om verschillende redenen door uw gemeente geweigerd worden. Bijvoorbeeld wanneer het om een waardevolle of monumentale boom gaat. Meer informatie over dit onderwerp leest u hieronder.

Binnen en buiten de bebouwde kom

De regels hierboven gelden voor het kappen van een boom op uw eigen erf binnen de bebouwde kom. Buiten de bebouwde kom gelden vaak andere regels. U moet in ieder geval een kapmelding doen bij uw provincie. Meer informatie hierover vindt op de website van de Provincie Gelderland en de website van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

3. Uitzonderingen

Waardevolle en monumentale bomen

Waardevolle en monumentale bomen mogen nooit zomaar gekapt of gesnoeid worden. Hier gelden strengere regels voor. Voor het kappen of snoeien van deze bomen is er vrijwel altijd een vergunning nodig.

Bomen kunnen gezien worden als monument als ze een bijzondere leeftijd hebben of erg mooi zijn. Ook bomen met een speciale functie in de omgeving kunnen zo’n deze status krijgen. Of uw boom waardevol of monumentaal is, ziet u in de vergunningcheck. De meeste gemeentes houden ook een kaart of lijst bij met alle waardevolle en monumentale bomen.

Noodkap

Als er sprake is van een gevaarlijke situatie, waarbij er snel gehandeld moet worden, dan moet de boom zo snel mogelijk weg worden gehaald. Dit noemen wij een noodkap. Dit kunt u melden in het Omgevingsloket. Het is belangrijk dat u bij de aanvraag meldt dat het om een noodkap gaat. In een versnelde procedure wordt vastgesteld of het om noodkap gaat.

4. Wanneer hoor ik meer over mijn melding/aanvraag?

U krijgt binnen tien werkdagen reactie op uw kapmelding. Heeft u (evt. naar aanleiding van de uitkomst van een kapmelding) een kapvergunning aangevraagd? Dan hoort u binnen acht weken of uw vergunning verleend wordt of dat er aanvullende gegevens nodig zijn. In het laatste geval wordt de aanvraag maximaal met zes weken verlengd. Na de toekenning van een kapvergunning hebben directe buren en overkoepelende belanghebbende instanties zes weken om in bezwaar te gaan. Pas na deze bezwaartermijn mag u kappen

5. Zijn er kosten aan een kapvergunning verbonden?

Ja. Voor de aanvraag van een kapvergunning moet u leges betalen. Ook deze verschillen per gemeente. Bekijk via onderstaande links wat de kosten voor uw gemeente zijn:

6. Overleg met uw buren

Of u nu wel of geen vergunning nodig heeft, het is altijd verstandig om met uw buren te overleggen. Licht ze in over uw plannen en blijf in goed gesprek met elkaar. Mocht er een vergunning nodig zijn voor het kappen of snoeien van uw boom, dan moet u bij uw vergunningaanvraag ook aangeven of u uw omgeving hierbij heeft betrokken.