Privacyverklaring

Omgevingsdienst de Vallei is een gemeenschappelijke regeling met rechtspersoonlijkheid en is als volgt te bereiken:

Vestigingsadres: Horapark 4
Postcode: 6717LZ
Postadres: Postbus 9024
Postcode: 6710 HM
Plaats: Ede
KvK nr.: 56714297
Telefoonnummer: 088-1169900
E-mailadres: info@oddevallei.nl

In deze privacyverklaring leest u hoe we uw persoonsgegevens gebruiken en verwerken.

Welke gegevens gebruiken we?

Als u gebruikmaakt van diensten van Omgevingsdienst de Vallei, hebben wij gegevens van u nodig, bijvoorbeeld:

  • naam: voorletters, voorvoegsel, achternaam en geslacht
  • adres: straatnaam, huisnummer, postcode en plaatsnaam
  • contactgegevens: telefoonnummer en e-mailadres
  • burgerservicenummer (BSN): alleen wanneer het strikt noodzakelijk is voor de uitvoering van onze taken of wanneer wet- en regelgeving ons hiertoe verplicht
  • bedrijfsgegevens: bedrijfs- of organisatienaam en KvK-nummer
  • overige persoonsgegevens die u actief verstrekt (bijvoorbeeld telefonisch, digitaal, in correspondentie)

Waarvoor gebruiken we uw gegevens?

Wij gebruiken uw persoonsgegevens onder andere:

  • om uw aanvraag te kunnen afhandelen
  • om contact met u op te nemen (telefonisch, schriftelijk, e-mail) als dit nodig is voor onze dienstverlening 
  • als wij hiertoe wettelijk verplicht zijn 

Wij gebruiken geen bijzondere persoonsgegevens van u.

Hoelang bewaren we uw gegevens?

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan nodig. Wij hanteren daarbij de wettelijke bewaartermijnen.

Gegevens delen met anderen

Wij kunnen persoonsgegevens delen met de betrokken gemeente of een andere overheid als dat nodig is voor het doel waarvoor wij de gegevens hebben gekregen. Bijvoorbeeld als u bij de gemeente een bezwaarschrift heeft ingediend tegen een besluit dat Omgevingsdienst de Vallei heeft genomen.

Soms deelt een andere overheid ook persoonsgegevens met ons. Bijvoorbeeld als u een melding of handhavingsverzoek heeft gedaan en wij verantwoordelijk zijn voor de afhandeling daarvan.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te laten corrigeren of te laten verwijderen. Gebruiken wij niet de juiste gegevens van u, of zijn ze niet compleet? Dan kunnen wij op uw verzoek gegevens aanpassen, aanvullen of verwijderen. Dit kan niet altijd. Het is om privacyredenen niet toegestaan om gegevens van andere personen in te zien, aan te passen of te verwijderen.

Verzoeken om inzage, correctie of verwijdering van uw gegevens kunt u per e-mail sturen. We handelen uw verzoek binnen vier weken af.

Klacht indienen over uw privacy

Wij doen er alles aan om uw privacy goed te beschermen. Bent u niet tevreden over de manier waarop wij met uw gegevens omgaan? Dan kunt u een e-mail sturen. Ook kunt u een klacht indienen over de manier waarop wij met uw privacy omgaan.

Meer informatie

Wilt u meer weten? Neem dan contact met ons op.

Algemene informatie over privacy kunt u vinden op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens. Hier kunt u ook terecht met klachten over de behandeling van verzoeken.