Bodem

Bodem

De overheid heeft regels opgesteld om te zorgen dat we zorgvuldig omgaan met de bodem. Deze regels staan in de Wet bodembescherming en het Besluit bodemkwaliteit. Wij controleren op de naleving van deze regels.

U kunt met deze wetten te maken krijgen als u bijvoorbeeld een huis of bedrijfspand wilt bouwen of kopen, grond wilt afvoeren of als u een ondergrondse tank in uw tuin heeft.

 • Aanlegvergunning

  Gaat u werkzaamheden doen waarbij u met de bodem of grond bezig bent? Dan kan het zijn dat u een aanlegvergunning nodig heeft.

 • Bodemkwaliteitskaarten

  Heeft u te maken heeft met grondverzet van meer dan 50 m³? Dan kunt u met bodemkwaliteitskaarten al vooraf een indruk krijgen van de verwachte bodemkwaliteit op de locatie.

 • Grondverzet

  Heeft u een verbouwing of tuinaanleg gehad? Misschien heeft u dan grond over. Wilt u de grond verplaatsen of afvoeren? Hier zijn regels voor.

 • Bodeminformatie en -onderzoek

  Om vast te stellen of er een bodemverontreiniging op een perceel aanwezig is, is een bodemonderzoek nodig. Op deze pagina leest u in welke gevallen u bodemonderzoek moet laten uitvoeren en waar u bodeminformatie vindt.

 • Bodemverontreiniging en -sanering

  Voert u werkzaamheden uit die de bodem of grond kunnen verontreinigen? Of is de bodem of grond al vervuild? Om te voorkomen dat de vervuiling te groot wordt, moet u in een aantal gevallen een melding doen bij de provincie Gelderland of bij uw gemeente.

 • Grondwater

  Het lozen van (vervuild) water, het verspillen van water of het onttrekken van grondwater kan veel invloed hebben op het milieu. Daarom gelden er regels voor sommige activiteiten rondom water. Soms is het aanvragen van een vergunning nodig. Lees op deze pagina hoe dat zit.

Misschien ook interessant

Melding brandveilig gebruik gebouwen 

Gebouwen moeten actief en in overeenstemming met brandveiligheidsregels worden gebruikt. Soms is het nodig om een melding te doen voordat een gebouw in gebruik kan worden genomen. Deze regels staan in het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl). 

Heb ik een vergunning nodig voor het plaatsen van zonnepanelen of zonnecollectoren?

Wilt u zonnepanelen of zonnecollectoren plaatsen op een woning/pand? Hier heeft u meestal geen vergunning voor nodig. Er zijn wel bepaalde voorwaarden aan verbonden.

Heb ik een vergunning nodig voor het plaatsen van een schutting, heg of andere erfafscheiding?

Wilt u een schutting, heg of andere erfafscheiding plaatsen? Onder bepaalde voorwaarden heeft u hier geen vergunning voor nodig. Daarnaast is er een aantal regels waar u op moet letten.