Bodem

Bodem

De overheid heeft regels opgesteld om te zorgen dat we zorgvuldig omgaan met de bodem. Deze regels staan in de Omgevingswet. Wij controleren op de naleving van deze regels.

U kunt met deze wet te maken krijgen als u bijvoorbeeld een huis of bedrijfspand wilt bouwen of kopen, grond wil aan- of afvoeren of als u een ondergrondse tank in uw tuin heeft.

 • Bodemkwaliteitskaarten

  Heeft u te maken heeft met grondverzet van meer dan 50 m³? Dan kunt u met bodemkwaliteitskaarten al vooraf een indruk krijgen van de verwachte bodemkwaliteit op de locatie.

 • Grondverzet

  Heeft u een verbouwing of tuinaanleg gehad? Misschien heeft u dan grond over. Wilt u de grond verplaatsen of afvoeren? Hier zijn regels voor.

 • Bodemonderzoek en -informatie

  Om vast te stellen of er een bodemverontreiniging op een perceel aanwezig is, is een bodemonderzoek nodig. Op deze pagina leest u in welke gevallen u bodemonderzoek moet laten uitvoeren en waar u bodeminformatie vindt.

 • Bodemverontreiniging en -sanering

  Voert u werkzaamheden uit die de bodem of grond kunnen verontreinigen? Of is de bodem of grond al vervuild? Om te voorkomen dat de vervuiling te groot wordt, moet u in een aantal gevallen een melding doen bij de provincie Gelderland of bij uw gemeente.

 • Grondwater

  Het lozen van (vervuild) water, het verspillen van water of het onttrekken van grondwater kan veel invloed hebben op het milieu. Daarom gelden er regels voor sommige activiteiten rondom water. Soms is het aanvragen van een vergunning nodig. Lees op deze pagina hoe dat zit.

Misschien ook interessant

Bodemverontreiniging en bodemsanering melden

Voert u werkzaamheden uit die de bodem of grond kunnen verontreinigen? Dan moet u waarschijnlijk een melding doen.

Hoe betrek ik mijn omgeving bij mijn plannen?

Heeft u bouwplannen, of wilt u iets veranderen in uw omgeving? Het is belangrijk uw omgeving hier goed bij te betrekken. In de Omgevingswet wordt dit participatie genoemd. Hier vindt u een aantal handige tips, een voorbeeldbrief en meer informatie over participatie.

Hoe verloopt de procedure van een vergunningaanvraag?

U heeft een vergunningaanvraag in het Omgevingsloket ingediend. En nu? Veel mensen zijn erg benieuwd naar de status van hun vergunningaanvraag. Op deze pagina vindt u alle stappen van de procedure, hoe u de status van uw aanvraag inziet en met welke zaken u rekening moet houden.