Heb ik een vergunning nodig voor de bouw van een dakkapel?

Woont u in de gemeente Barneveld, Ede, Nijkerk, Scherpenzeel of Wageningen en wilt u een dakkapel plaatsen? Onder bepaalde voorwaarden heeft u hiervoor geen vergunning nodig. Hier leest u meer over vergunningvrij bouwen van een dakkapel en de regels die daarbij horen.

Inhoud van de pagina

1. Online vergunningcheck in het Omgevingsloket
2. Dakkapel of dakopbouw?
3. Dakkapel aan de voorkant of achterkant
4. Technisch en ruimtelijk deel van de bouw
5. Vergunningvrij voor het technisch deel
6. Vergunningvrij voor het ruimtelijk deel
7. Voorwaarden voor het vergunningvrij bouwen
8. Uitzonderingen door cultureel erfgoed
9. Lokale regels
10. Uitzonderingen door welstandsexcessen
11. Overleg met uw buren

1. Online vergunningcheck in het Omgevingsloket

Direct weten of u een vergunning nodig heeft voor de bouw van uw dakkapel? Of dat u vergunningvrij mag bouwen en dit alleen moet melden? Via de vergunningcheck in het Omgevingsloket kunt u dit controleren. Om de check volledig in te vullen, heeft u wel enkele gegevens nodig. Door onderstaande stappen te volgen, verzamelt u de informatie die u hiervoor nodig heeft.

2. Dakkapel of dakopbouw?

Een dakkapel wordt gezien als ‘dakkapel’ als deze wordt geplaatst in een schuin dakvlak. Dit betekent dat er een (schuin) dak moet zijn rondom de dakkapel. Zo’n schuin dak bestaat meestal uit een voordakvlak, één of twee zijdakvlakken en een achterdakvlak. Onderstaande afbeelding is een voorbeeld van een dakkapel.

Is de voorkant direct op een gevel doorgebouwd? En loopt de gevel vanaf de onderzijde door in het gevelvlak? Dan gaat het om een dakopbouw. Het is ook een dakopbouw, als de bovenkant uitkomt boven de bestaande daknok. De daknok is het hoogste punt van een schuin dak. Onderstaande afbeeldingen zijn hier voorbeelden van.

3. Dakkapel aan de voorkant of achterkant van uw huis

De locatie waar u de dakkapel wilt plaatsen, is van groot belang. Over het algemeen geldt dat alles wat grenst aan openbaar toegankelijk gebied (zoals de weg, openbaar groen of water) een grotere impact heeft op de directe omgeving dan bouwwerken aan de achterkant van uw huis. Dit geldt met name voor de voorkant van uw woning en bij hoekwoningen aan de zijkant.

4. Technisch en ruimtelijk deel van de bouw

Bij het bouwen van een dakkapel moet u rekening houden met twee aspecten: het technische deel en het ruimtelijke deel van de bouw. Beide kunnen vergunningvrij, meldingsplichtig of vergunningplichtig zijn.

Voor het technische deel wordt gekeken naar de regels voor de technische bouwkwaliteit uit het Besluit bouwwerken leefomgeving. Er wordt bijvoorbeeld gekeken naar de constructieve veiligheid van een bouwwerk.

Voor het ruimtelijke deel wordt gekeken of uw bouwwerk in het omgevingsplan van uw gemeente past. Denk hierbij aan de bouwhoogte, de plaats en het uiterlijk van een dakkapel.

5. Vergunningvrij voor het technische deel

Het plaatsen van een dakkapel is in principe altijd vergunningvrij voor het technische deel van de bouw. Dit is ongeacht de afmetingen en locatie in het dakvlak. Let op: dit geldt voor dakkapellen, niet voor dakopbouwen. Weet u niet helemaal zeker of uw plannen om een dakkapel of dakopbouw gaan? Via de vergunningcheck in het Omgevingsloket weet u binnen een paar vragen om welk type bouwactiviteit het gaat.

6. Vergunningvrij voor het ruimtelijk deel

Het plaatsen van een dakkapel aan de achterkant van uw woning (ook wel achterdakvlak) of een niet naar openbaar toegankelijk gebied gekeerd zijdakvlak is vergunningvrij voor het ruimtelijk deel van het bouwen. Hierbij moet u voldoen aan de volgende voorwaarden:

Voorwaarden voor het vergunningvrij bouwen

De volgende voorwaarden gelden voor het vergunningvrij kunnen bouwen van een dakkapel:

1. De dakkapel heeft een plat dak.

2. De dakkapel is, gemeten vanaf de onderste rand tot de bovenste rand van de voorkant van de dakkapel, niet hoger dan 1,75 meter

3. De onderkant van de dakkapel ligt meer dan 0,5 meter, maar minder dan 1 meter boven het laagste punt van het schuine dak (verticaal gemeten en niet langs het schuine dak).

4. De bovenkant van de dakkapel ligt meer dan 0,5 meter onder het hoogste punt van het schuine dak (verticaal gemeten en niet langs het schuine dak).

5. De zijkanten van de dakkapel liggen meer dan 0,5 meter van de zijranden van het dak. Houd bij rijtjeshuizen en twee-onder-een-kapwoningen de grenslijn tussen de woningen aan als zijrand van het dak.

6. De dakkapel wordt op het achterdakvlak of op een zijdakvlak gebouwd waarbij het zijdakvlak niet naar openbaar toegankelijk gebied, zoals de weg of groen, gekeerd is.

7. De dakkapel wordt niet gebouwd op een woonwagen, tijdelijke woning of woongebouw, zoals een woonkeet, een vakantiehuisje of een andere woning of woongebouw, dat niet permanent mag worden bewoond. Het bouwwerk is bovendien niet illegaal gebouwd of illegaal in gebruik.

7. Mogelijkheden vergunningvrij dakkapel bouwen aan de voorkant

Soms mag u een dakkapel ook aan de voorkant uw woning zonder vergunning plaatsen. Hiervoor zijn de volgende voorwaarden belangrijk:

  • De dakkapel voldoet aan voorwaarden 1 tot en met 5 zoals hierboven benoemd.
  • Het omgevingsplan van uw gemeente moet een dakkapel aan de voorkant toestaan.
  • Er mogen geen welstandseisen gelden voor het uiterlijk van de dakkapel. Voer de online vergunningcheck uit om te zien of u uw dakkapel aan de voorkant vergunningvrij mag plaatsen.

8. Uitzonderingen door cultureel erfgoed

Speelt cultureel erfgoed een rol? Dan zijn de regels voor het vergunningvrij bouwen van dakkapellen strenger. In de volgende situaties heeft u voor het bouwen van een dakkapel een vergunning voor het ruimtelijk deel nodig:

  • De bouw van een dakkapel op of bij een (voorbeschermd) monument. Dat geldt voor zowel gemeentelijke, provinciale als Rijksmonumenten.
  • In het Omgevingsplan heeft de locatie de functie-aanduiding ‘beschermd stads- en dorpsgezicht’. Daarnaast is de dakkapel in het zijdakvlak of in het naar openbaar toegankelijk gekeerd achterdakvlak geplaatst.

9. Lokale regels

Gemeenten kunnen zelf beslissen de landelijke regels voor de bouw van dakkapellen aan te passen. Per gemeente of locatie kunnen de regels dus verschillen. Benieuwd naar de regels voor uw eigen huis? Via de vergunningcheck in het omgevingsloket weet u zeker of uw gemeente andere regels voor uw locatie heeft opgesteld.

10. Uitzonderingen door welstandsexcessen

In de welstandsregels leggen gemeenten vast waar het uiterlijk van bouwwerken aan moet voldoen. Als u vergunningvrij mag bouwen, hoeft uw dakkapel hier in principe niet aan te voldoen. Wel geldt er een zogenaamde ‘excessen-regeling’. Als het uiterlijk van uw dakkapel ernstig afwijkt van deze eisen kan de gemeente optreden.

11. Overleg met uw buren

Of u nu wel of geen vergunning nodig heeft, het is altijd verstandig om met uw buren te overleggen. Licht ze in over uw plannen en blijf in goed gesprek met elkaar. Mocht er een vergunning nodig zijn voor uw dakkapel dan moet u ook aangeven of u uw omgeving hierbij heeft betrokken.