Asbest

Asbest

Asbest kan gezondheidsrisico’s met zich meebrengen. Daarom is het verwerken en bewerken van asbest sinds 1993 verboden. En asbest verwijderen is aan strenge regels gebonden.

Wij houden toezicht op het verwijderen en vervoeren van asbest. Ook handhaven wij de naleving van de wetten en regels. Die verschillen voor bedrijven en particulieren. Op deze pagina leest u waaraan u zich als bedrijf of particulier moet houden.

  • Asbest bij particulieren

    Heeft u asbest gevonden in of om uw eigen woning? Dan mag u dat als particulier onder bepaalde voorwaarden zelf verwijderen. Voldoet u daar niet aan? Dan moet u een gecertificeerd bedrijf inschakelen. U heeft altijd toestemming nodig van de gemeente.

  • Asbest herkennen

    Hoe ziet asbest eruit en waar kunt u het allemaal aantreffen? Daar leest u meer over op deze pagina.

  • Asbest bij bedrijven

    Heeft u een bedrijf waar asbest is aangetroffen en wilt u dat verwijderen? Dan moet u dit altijd laten doen door een gecertificeerd asbestverwijderingsbedrijf. Tenminste vier weken voor de start van de asbestverwijdering doet u een sloopmelding bij de gemeente. 

Misschien ook interessant

Melding brandveilig gebruik gebouwen 

Gebouwen moeten actief en in overeenstemming met brandveiligheidsregels worden gebruikt. Soms is het nodig om een melding te doen voordat een gebouw in gebruik kan worden genomen. Deze regels staan in het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl). 

Heb ik een vergunning nodig voor het plaatsen van zonnepanelen of zonnecollectoren?

Wilt u zonnepanelen of zonnecollectoren plaatsen op een woning/pand? Hier heeft u meestal geen vergunning voor nodig. Er zijn wel bepaalde voorwaarden aan verbonden.

Heb ik een vergunning nodig voor het plaatsen van een schutting, heg of andere erfafscheiding?

Wilt u een schutting, heg of andere erfafscheiding plaatsen? Onder bepaalde voorwaarden heeft u hier geen vergunning voor nodig. Daarnaast is er een aantal regels waar u op moet letten.