Antwoord op veel gestelde vragen over bouw, vergunningen en de Omgevingswet

Woont u in de gemeente Barneveld, Ede, Nijkerk, Scherpenzeel of Wageningen en heeft u een vraag over de Omgevingswet? Bijvoorbeeld over bouwactiviteiten, het aanvragen van vergunningen of het melden van overlast? Op deze pagina vindt u antwoord op veelgestelde vragen.

Veelgestelde vragen

Wat mag ik vergunningvrij bouwen?

Verschillende bouwplannen kunt u vergunningvrij uitvoeren. Hier zijn wel voorwaarden aan verbonden. Meer informatie over de meest uitgevoerde bouwplannen vindt u op deze overzichtspagina.

Hoe controleer ik of ik een vergunning nodig heb?

Met de vergunningcheck in het omgevingsloket kunt u controleren of u een vergunning nodig heeft voor uw bouwplan. Deze website houdt automatisch rekening met de regels die op uw locatie gelden. Na het uitvoeren van de check krijgt u meteen te zien of u een vergunning nodig heeft, een melding moet doen, of bijvoorbeeld met uw gemeente in gesprek moet.

Op deze pagina vindt u extra uitleg over het invullen van een vergunningcheck.

Waar vraag ik een vergunning aan?

U kunt een vergunning aanvragen in het omgevingsloket. Weet u nog niet zeker of u een vergunning nodig heeft? Doe dan eerst de vergunningcheck. Voor meer hulp bij het invullen van een vergunningaanvraag kunt u deze pagina bekijken.

Welke documenten moet ik aanleveren om mijn vergunningaanvraag compleet te maken?

Afhankelijk van uw bouwplan heeft u verschillende documenten nodig voor een vergunningaanvraag. Wanneer u alle stappen in het omgevingsloket hebt doorlopen, komt u uit op een overzichtspagina met de documenten die de gemeente van u nodig heeft.

Zijn er kosten verbonden aan het aanvragen van een vergunning?

Ja, hier zijn kosten aan verbonden. Bij het aanvragen van een vergunning moet u leges betalen. Deze kosten verschillen per activiteit en gemeente. Bekijk voor meer informatie de website van uw gemeente.

Wat is de status van mijn vergunningaanvraag?

In Mijn Omgevingsloket kunt u op elk moment de status van uw vergunningaanvraag inzien. Op deze pagina vindt u meer informatie over de verschillende stappen van een vergunningaanvraag.

Hoelang duurt een vergunningaanvraag?

Voor de meeste vergunningaanvragen ligt de maximale duur op 8 weken. De gemeente mag dit eenmaal met zes weken verlengen. Als u informatie moet aanvullen, telt de tijd die u hiervoor nodig heeft niet mee. Meer informatie hierover vindt u op de pagina ‘Hoe verloopt de procedure van een vergunningaanvraag?’.

Hoe weet ik welke regels voor bouwen er bij mij in de buurt gelden?

In het omgevingsloket kunt u bij ‘Regels op de kaart’ zien welke regels er bij u in de buurt gelden. Wilt u direct controleren of u een vergunning nodig heeft voor uw bouwplannen? Dan kunt u de vergunningcheck doen. Deze houdt automatisch rekening met de regels die bij u in de buurt gelden.

Ik heb vragen over mijn bouwplannen, bij welke overheidsdienst kan ik terecht?

Voor de meeste vragen over uw bouwplannen kunt u terecht bij de balie van uw gemeente. Op deze pagina vindt u meer informatie over de mogelijkheden bij vragen over uw bouwplannen.

Hoe weet ik of iemand in mijn buurt gaat (ver)bouwen?

Uw gemeente publiceert vergunningaanvragen en verleende vergunningen. Zij doen dit via officielebekendmakingen.nl. Gemeentes gebruiken hier vaak ook hun eigen website voor en soms de lokale krant.

Op deze website kunt u direct alle bekendmakingen bij u in de buurt zien. U kunt zich hier ook aanmelden om automatisch op de hoogte te blijven. U ontvangt dan (maximaal) eens per week een e-mail met alle geplande omgevingsveranderingen bij u in de buurt.

Wat kan ik doen als ik het niet eens ben met het bouwplan van mijn buren?

Als uw buren vergunningvrij mogen bouwen, zijn uw opties beperkt. Wilt u in bezwaar tegen een vergunningaanvraag of een vergunning die al verleend is? Als u een goede reden heeft en een belanghebbende (zoals directe buren) bent, kunt u bezwaar maken. Meer informatie over uw mogelijkheden vindt u op deze pagina.

Waar kan ik een melding van overlast doen?

Wij controleren of bedrijven en inwoners zich aan de regels houden op het gebied van bouwen, milieu en ruimtelijke regels zoals het bestemmingsplan. Ervaart u overlast in uw omgeving, of vermoedt u dat regels overtreden worden? Dan kunt u dit melden.

Wat houdt de Omgevingswet in?

De Omgevingswet regelt alles voor de ruimte waarin we wonen en werken: de leefomgeving. De wet bundelt verschillende wetten die met natuur, milieu, bouwen en wonen te maken hebben.

De bestemmingsplannen van uw gemeente vormen samen het omgevingsplan. In dat plan staat meer dan alleen informatie over de bestemming van een plek. Er staan ook regels in over zaken als geluid, de bodem en duurzaamheid. Meer weten in minder dan 2 minuten? Bekijk deze animatie.

Wat merk ik van de Omgevingswet?

U krijgt te maken met de Omgevingswet als u iets in uw omgeving wilt veranderen. Bijvoorbeeld als u gaat verbouwen, een boom wil kappen of als ondernemer een extra pand op uw terrein wil plaatsen. U moet dan in het omgevingsloket controleren of u een vergunning nodig heeft of een melding moet doen.

U krijgt ook met de wet te maken wanneer anderen iets in uw omgeving willen veranderen. Zo zijn overheden verplicht om omwonenden, bedrijven en organisaties te betrekken bij hun plannen. Dit wordt ‘participatie’ genoemd.

Wat wordt bedoeld met participatie?

Participatie is een belangrijk thema in de Omgevingswet. De term betekent ook wel ‘meedoen in de samenleving’. Participatie betrekt omwonenden bij vergunningen en plannen. Dit geldt voor iedereen: burgers, bedrijven en de overheid.

Heeft u bouwplannen, bespreek die dan eerst met uw buren en andere betrokkenen in de buurt. Mocht er een vergunning nodig zijn, dan moet u ook aangeven of u uw omgeving hierbij heeft betrokken. Bij sommige bouwplannen bent u verplicht om aan participatie te doen.

Meer weten over participatie? Bekijk deze animatie.

Wat is een omgevingsdienst?

Omgevingsdiensten zijn regionale overheidsorganisaties die voor gemeenten en provincies werken. Ze voeren taken uit op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving. Deze taken hebben betrekking op het milieu, bouw, woningtoezicht en natuur. Omgevingsdienst De Vallei is een van de 28 omgevingsdiensten in Nederland.

Met welke vragen kan ik bij de omgevingsdienst terecht?

Ervaart u overlast in uw omgeving, of vermoedt u dat de regels overtreden worden? U kunt direct een klacht bij ons indienen als u het volgende opmerkt:

 • het dumpen van drugsafval of gevaarlijke stoffen
 • het verbranden van afval
 • geur- of geluidsoverlast van een (agrarisch) bedrijf
 • bodemverontreiniging
 • asbest (beschadigd of gedumpt)
 • geluidsoverlast van bouwwerkzaamheden

Ongewoon voorval melden

Neem ook bij een ongewoon voorval direct contact met ons op. Dit zijn situaties binnen een bedrijf waarbij sprake is van (dreigende) milieuschade. Voorbeelden van dit soort voorvallen zijn:

 • brand
 • bodemverontreiniging
 • lekkage
 • explosie
 • ongeval of storing in het productieproces 
 • storing in de voorzieningen