Externe veiligheid

Een veilige leefomgeving begint bij het kennen van een aantal risico’s. Bijvoorbeeld van de productie en opslag van gevaarlijke stoffen door bedrijven. Of het vervoer van gevaarlijke stoffen over weg, water en spoor. Soms zorgt dit voor spanning tussen ruimtelijke plannen en de externe veiligheid. 

Advies over externe veiligheid

Intensief verkeer van mensen en goederen, industriegebieden en bedrijventerreinen brengen risico’s met zich mee. Bij externe veiligheid gaat het om het voorkomen en beheersen van de risico’s voor de omgeving. Wij adviseren de gemeenten bij het maken van de juiste afwegingen bij ruimtelijke plannen. 

Risico’s beperken door samenwerking

Wij werken op het gebied van externe veiligheid veel samen met partners, zoals de provincie Gelderland en de veiligheidsregio’s. Ook volgen we de landelijke ontwikkelingen op dit gebied. Door samen te werken en kennis te delen, willen we de externe veiligheidsrisico’s verkleinen en ongevallen voorkomen. 

Risicovolle bedrijven in uw omgeving

Wilt u zien welke risicovolle bedrijven er in uw omgeving zijn? Kijk dan op het risicoregister externe veiligheid. Hier kunt u ook zien wat bij deze bedrijven kan gebeuren, zoals een ongeval met gevaarlijke stoffen. Ook ziet u wat u kunt doen als er een calamiteit in uw buurt is. 

Meer informatie

Op de website van Informatiepunt Leefomgeving leest u meer over externe veiligheid.