Melding mobiele puinbreker

Heeft u sloopwerkzaamheden verricht? U kunt ervoor kiezen om het puin dat op de locatie is vrijgekomen te breken met een mobiele puinbreker. Hiervoor heeft het Rijk regels opgesteld. Deze regels staan in het Besluit bouwwerken leefomgeving.

Om te mogen breken, moet u een melding bij ons doen. U moet ons deze melding minstens vijftien werkdagen voor het breken sturen. U kunt dit formulier gebruiken om de melding te doen. De melding kunt u mailen naar inboeken-analoog@oddevallei.nl. Op het formulier staat vermeld welke documenten u nog meer moet meesturen.

Let op: Wij vragen ook om technische gegevens van de apparatuur die gebruikt gaat worden. Daarom is het verstandig om de melding te laten doen door het bedrijf dat de werkzaamheden uit gaat voeren.

Meer informatie 

Op de website van Informatiepunt Leefomgeving leest u meer over het melden van werkzaamheden met de mobiele puinbreker.