Duurzaam ondernemen

Duurzaam ondernemen

Als bedrijf kunt u een belangrijke bijdrage leveren aan een beter milieu door duurzaam te ondernemen. Helemaal vrijblijvend is dat niet. In de Wet milieubeheer staan regels voor bijvoorbeeld energiebesparing, waterbesparing, vervoermanagement en afvalpreventie. Daar moet u zich aan houden.

Wij controleren of bedrijven de Wet milieubeheer naleven. Uiteraard kunt u als bedrijf meer doen dan de wet voorschrijft. Op de langere termijn leveren investeringen in duurzaamheid ook een financieel voordeel op.

 • Energiebesparing

  Sommige bedrijven zijn verplicht om energiebesparende maatregelen te nemen. Op deze pagina leest u of dit geldt voor uw bedrijf, en om welke maatregelen het gaat.

 • Afvalpreventie

  Produceert u minder afval? Dan is de milieubelasting lager en heeft u minder kosten voor de afvalverwerking. Voor sommige bedrijven gelden er extra regels. Zij moeten verplicht maatregelen nemen voor afvalpreventie.

 • Waterbesparing

  Zo zuinig mogelijk omgaan met water helpt om de milieubelasting van uw bedrijf laag te houden. Verbruikt uw bedrijf meer dan 5.000 m³ water per jaar? Dan bent u verplicht om milieumaatregelen te nemen die het waterverbruik verminderen.

 • Natuurinclusief produceren 

  Met natuurinclusief ondernemen maakt u als ondernemer niet alleen optimaal gebruik van de natuur. U spaart en verzorgt de natuur namelijk tegelijkertijd.

 • Duurzame energie 

  Naast energie besparen kunt u ook zelf energie opwekken. Bijvoorbeeld door middel van zonne-energie of een warmte-koude opslag. Deze vorm van duurzame energie is een investering in de toekomst die zich ook terugverdient.

 • Energielabel C verplicht voor kantoorgebouwen 

  Kantoorpanden moeten minimaal energielabel C hebben om nog als kantoor gebruikt te mogen worden. Heeft uw kantoor dat niet, dan mag het pand volgens de wet na die datum niet meer worden gebruikt als kantoor. Lees hieronder wat u daartegen kan doen.

Misschien ook interessant

Melding brandveilig gebruik gebouwen 

Gebouwen moeten actief en in overeenstemming met brandveiligheidsregels worden gebruikt. Soms is het nodig om een melding te doen voordat een gebouw in gebruik kan worden genomen. Deze regels staan in het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl). 

Heb ik een vergunning nodig voor het plaatsen van zonnepanelen of zonnecollectoren?

Wilt u zonnepanelen of zonnecollectoren plaatsen op een woning/pand? Hier heeft u meestal geen vergunning voor nodig. Er zijn wel bepaalde voorwaarden aan verbonden.

Heb ik een vergunning nodig voor het plaatsen van een schutting, heg of andere erfafscheiding?

Wilt u een schutting, heg of andere erfafscheiding plaatsen? Onder bepaalde voorwaarden heeft u hier geen vergunning voor nodig. Daarnaast is er een aantal regels waar u op moet letten.