Toezicht en handhaving bij bedrijven

Toezicht en handhaving bij bedrijven

Wij controleren of bedrijven zich aan de wet- en regelgeving houden. Bijvoorbeeld de milieuwetgeving en regels over bouwen en slopen. Naast periodieke en themagerichte inspecties controleert de toezichthouder aan de hand van ontvangen klachten en meldingen. Voldoet een bedrijf niet aan de regels? Dan kunnen wij maatregelen opleggen.

 • Toezicht bouwen en slopen

  Tijdens bouw- en sloopwerkzaamheden krijgt u te maken met toezicht. Lees hier waar onze toezichthouders op controleren.

 • Milieutoezicht

  Als ondernemer moet u zich houden aan milieuregels. Onze toezichthouders controleren of u zich aan deze regels houdt.

 • Milieuovertredingen

  Heeft de toezichthouder tijdens een bezoek aan uw bedrijf één of meerdere overtredingen geconstateerd? De vervolgstappen hangen af van de zwaarte van de overtreding.

 • Maatregelen

  Als uw bedrijf de regels overtreedt, kunnen wij handhavend optreden. We kunnen diverse soorten maatregelen nemen.

Misschien ook interessant

Bouwen en het milieu

Gaat u bouwen, verbouwen of slopen? Dan moet u rekening houden met het milieu. Hier zijn regels voor opgesteld.

Check voor vergunningen en meldingen

Wilt u weten of u een vergunning nodig heeft of een melding moet doen? Op deze pagina leest u waar u dit als particulier of bedrijf kunt uitzoeken.

Ongewoon voorval melden

Een ongewoon voorval is een situatie binnen uw bedrijf waarbij sprake is van (dreigende) milieuschade. Elk ongewoon voorval moet u melden.