Kennisbank

Over welk onderwerp zoekt u informatie?

Filters

Categorie

Resultaten

Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen moet bouwkwaliteit en -toezicht verbeteren

Verbetering van de bouwkwaliteit: daar moet de nieuwe Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) voor gaan zorgen. De Wkb wordt vanaf 1 januari 2024 in fasen ingevoerd.

Vergunningvrij bouwen

Gaat u (ver)bouwen? Dan heeft u vaak een vergunning nodig. Maar het kan ook zijn dat uw plan onder 'vergunningvrije bouwwerken' valt. In dat geval heeft u geen vergunning nodig.

Natuurinclusief bouwen

Natuurinclusief bouwen is een vorm van duurzaam bouwen. Hierbij ontwerpt en bouwt u op zo'n manier dat het bouwwerk bijdraagt aan de lokale biodiversiteit en natuurwaarden.

Bouwen en het milieu

Gaat u bouwen, verbouwen of slopen? Dan moet u rekening houden met het milieu. Hier zijn regels voor opgesteld.

Eisen waaraan uw bouwplan moet voldoen

Heeft u bouwplannen? Voor veel bouwwerkzaamheden heeft u een omgevingsvergunning nodig. Om een vergunning te krijgen, moeten uw plannen aan bepaalde regels voldoen.

Melding mobiele puinbreker

Heeft u sloopwerkzaamheden verricht? U kunt het puin dat op de locatie is vrijgekomen breken met een mobiele puinbreker. Om te mogen breken, moet u een melding bij ons doen.