Kennisbank

Over welk onderwerp zoekt u informatie?

Filters

Categorie

Resultaten

Heb ik een vergunning nodig voor het aanleggen van een in- of uitrit?

Woont u in de gemeente Barneveld, Ede, Nijkerk, Scherpenzeel of Wageningen en wilt u een in -of uitrit aanleggen of...

Zo regelt u uw bouwplan in het Omgevingsloket

Heeft u plannen voor een aanbouw, uitbouw of een andere uitbreiding van uw woning? Dit regelt u via het Omgevingsloket.

Welke invloed heb ik op plannen in mijn omgeving?

Er kunnen verschillende veranderingen in uw omgeving plaatsvinden. Bijvoorbeeld wanneer uw buren gaan verbouwen of wanneer de overheid een bouwproject start. Afhankelijk van de activiteit heeft u invloed op deze plannen. Zo kan u bezwaar maken tegen een vergunning of activiteit en in bepaalde gevallen zal de overheid om uw mening vragen.

Vergunningvrij bouwen

Gaat u (ver)bouwen? Dan heeft u vaak een vergunning nodig. Maar het kan ook zijn dat uw plan onder 'vergunningvrije bouwwerken' valt. In dat geval heeft u geen vergunning nodig.

Natuurinclusief bouwen

Natuurinclusief bouwen is een vorm van duurzaam bouwen. Hierbij ontwerpt en bouwt u op zo'n manier dat het bouwwerk bijdraagt aan de lokale biodiversiteit en natuurwaarden.

Bouwen en het milieu

Gaat u bouwen, verbouwen of slopen? Dan moet u rekening houden met het milieu. Hier zijn regels voor opgesteld.

Eisen waaraan uw bouwplan moet voldoen

Heeft u bouwplannen? Voor veel bouwwerkzaamheden heeft u een omgevingsvergunning nodig. Om een vergunning te krijgen, moeten uw plannen aan bepaalde regels voldoen.

Melding mobiele puinbreker

Heeft u sloopwerkzaamheden verricht? U kunt het puin dat op de locatie is vrijgekomen breken met een mobiele puinbreker. Om te mogen breken, moet u een melding bij ons doen.