Welke invloed heb ik op plannen in mijn omgeving?

Er kunnen verschillende veranderingen in uw omgeving plaatsvinden. Bijvoorbeeld wanneer uw buren gaan verbouwen of wanneer de overheid een bouwproject start. Afhankelijk van de activiteit heeft u invloed op deze plannen. Zo kan u bezwaar maken tegen een vergunning of activiteit en in bepaalde gevallen zal de overheid om uw mening vragen.

Inhoud van de pagina

1. Participatie belangrijk thema in de Omgevingswet
2. Ik wil iets wijzigen in mijn omgeving
3. Kan ik bezwaar maken tegen de bouwactiviteit of vergunning van mijn buren?
4. Automatisch op de hoogte van plannen en vergunningen in uw omgeving
5. Welke invloed heb ik op plannen van de overheid?

1. Participatie belangrijk thema in Omgevingswet

De term participatie staat voor ‘meedoen in de samenleving’. Participatie betrekt omwonenden bij vergunningen en plannen. Dit geldt voor iedereen: burgers, bedrijven en de overheid.

Heeft u bouwplannen, bespreek die dan eerst met uw buren en andere betrokkenen in de buurt. Mocht er een vergunning nodig zijn, dan moet u ook aangeven of u uw omgeving hierbij heeft betrokken.

Meer weten over participatie? Bekijk onderstaande animatie.

2. Ik wil iets wijzigen in mijn omgeving

Wilt u verbouwen, een boom kappen of een andere activiteit uitvoeren dat invloed heeft op uw omgeving? U heeft mogelijk een vergunning nodig of moet hier een melding van doen. In het Omgevingsloket kunt u dit met de vergunningcheck direct controleren.

De voorwaarden en regels voor de meest uitgevoerde bouwplannen hebben we al voor u uitgewerkt. Op deze pagina vindt u hier een overzicht van.

3. Kan ik bezwaar maken tegen het bouwplan van mijn buren?

Gaan uw buren verbouwen of slopen? Hier hebben zij mogelijk een vergunning voor nodig. Als u het niet eens bent met deze vergunning, kunt u bezwaar maken. U moet wel een goede reden hebben voor uw bezwaar. Hieronder leggen we de verschillende scenario’s uit en wat uw opties zijn. Voordat we alle scenario’s uitlichten, raden we u aan altijd met het volgende te beginnen:

Overleg met uw buren

Het is altijd verstandig om eerst met uw buren te gaan praten. Vraag wat ze precies van plan zijn en of ze rekening kunnen houden met uw wensen. Als jullie er samen uitkomen, is dat voor alle partijen het beste. Komt u er samen niet uit, dan heeft u afhankelijk van de situatie verschillende opties.

Uw buren bouwen vergunningvrij

Voor verschillende bouwplannen is geen vergunning nodig. Onder bepaalde voorwaarden zijn verschillende verbouwingen vergunningvrij.

Gaat het bij uw buren om een vergunningvrij bouwwerk, dan kan u in principe geen bezwaar maken. Er is geen vergunning verleend, dus er is ook geen besluit van de gemeente waar u tegen in kan gaan.

Uw buren moeten wel aan de regels voor vergunningvrij bouwen voldoen. Denk hierbij aan de maximale oppervlakte- en hoogtemaat of de plek op het perceel waar gebouwd wordt. Voldoet het bouwwerk volgens u niet aan de regels? Dan is er sprake van een illegaal bouwwerk en kunt u de gemeente vragen daar iets aan te doen. Dit heet een verzoek tot handhaving. Op deze pagina leest u waar zo’n verzoek aan moet voldoen.

Uw buren hebben een vergunning aangevraagd

Wanneer de gemeente de vergunningaanvraag van uw buren ontvangt, moet dit bekend worden gemaakt. Dit gebeurt op officielebekendmakingen.nl. Ook is het vaak te vinden op de website van uw gemeente en/of de lokale krant.

Bent u het niet met de plannen in de aanvraag eens? Dan kunt u dit uw gemeente per brief laten weten. Zo’n brief wordt een ‘zienswijze’ genoemd. U vertelt in uw zienswijze waarom u het niet eens bent met het plan van uw buren. Houden de buren zich met de vergunning aan de bouwvoorschriften? Dan hoeft de gemeente geen rekening te houden met uw wensen.

Uw buren hebben al een vergunning gekregen

Heeft uw gemeente uw buren al een omgevingsvergunning verleend? Dan kunt u binnen zes weken na het besluit nog bezwaar maken. Dit heet een bezwaarschrift. De periode van zes weken gaat in op het moment dat de gemeente uw buren heeft geïnformeerd over het besluit.

In uw bezwaarschrift legt u uit waarom u het niet met het besluit eens bent. U kunt alleen bezwaar maken als u belanghebbende bent. Bijvoorbeeld als u de directe buren bent of uitkijkt op de plek waar wordt gebouwd. Via onderstaande links kunt u direct bij uw gemeente een bezwaarschrift indienen:

Terugdraaien van een verleende vergunning

Een verleende vergunning wordt niet zomaar teruggedraaid als u bezwaar maakt. Dit kan alleen met zogenaamde ‘gegronde redenen’. U moet dus met een hele goede reden komen, zoals:

  • Uw buren willen iets bouwen dat niet in het Omgevingsplan van uw gemeente past.
  • De bouw voldoet niet aan de bouwvoorschriften, waarin regels over veiligheid, milieu en gezondheid staan.
  • De bouw sluit niet aan bij de welstandseisen van uw gemeente. In deze regels bepaalt de gemeente regels over het uiterlijk van gebouwen.

Wijst de gemeente uw bezwaar af? Dan is er nog de mogelijkheid om naar de rechter te stappen. U moet dan binnen 6 weken bezwaar maken. Dit doet u bij de bestuursrechter.

4. Automatisch op de hoogte van vergunningen en aanvragen in uw omgeving

Op officielebekendmakingen.nl kunt u zich aanmelden voor de e-mailservice. U ontvangt dan gemiddeld één keer per week een e-mail met aanvragen en vergunningen bij u in de buurt.

5. Welke invloed heb ik op plannen van de overheid?

Ook voor de overheid gelden er regels. Overheden zijn verplicht om omwonenden, bedrijven en organisaties te betrekken bij hun plannen. In de definitieve plannen moet komen te staan wie de overheid bij de plannen heeft betrokken en wat buurtbewoners van het plan vinden. Daarnaast moet de overheid laten weten op welke manier alle omwonenden zijn betrokken. De overheid weegt alle bijdragen en neemt uiteindelijk de beslissing over een plan.