Bouwen en het milieu

Gaat u bouwen, verbouwen of slopen? Dan moet u rekening houden met het milieu. Hier zijn regels voor opgesteld.

Beschermde soorten

Voordat u gaat bouwen, verbouwen of slopen heeft u de plicht om te controleren of er geen beschermde soorten (bijvoorbeeld vogels of vleermuizen) verstoord of verjaagd worden. U mag bijvoorbeeld geen nesten verstoren. Het kan zijn dat u een ontheffing of vergunning nodig heeft op grond van de Wet natuurbescherming (Wnb) om de werkzaamheden uit te mogen voeren. Hierover leest u meer op de website van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Schakelt u een aannemer in voor de werkzaamheden? Kies dan voor een gecertificeerde aannemer. Die werkt zorgvuldig en houdt rekening met de Wnb. Zo’n aannemer weet wanneer welke werkzaamheden uitgevoerd mogen worden.  

Schade aan de natuur voorkomen

Heeft u sloopplannen? In de factsheet sloopplannen van de provincie Gelderland leest u hoe u schade aan de natuur kunt voorkomen. 

Gevelreiniging

Het reinigen van gevels brengt in veel gevallen risico’s met zich mee voor het milieu en hinder voor de omgeving. Als voorbereiding op de gevelreiniging moet u soms een aanvraag doen bij het Omgevingsloket. Dit verschilt per gemeente. Aan de hand van uw aanvraag kan de gemeente voorwaarden stellen. Zo worden de risico’s voor het milieu en de hinder voor de omgeving tot een minimum beperkt.