Natuurinclusief bouwen

Natuurinclusief bouwen is een vorm van duurzaam bouwen. Hierbij ontwerpt en bouwt u op zo’n manier dat het bouwwerk bijdraagt aan de lokale biodiversiteit en natuurwaarden. Ook vergroot deze manier van bouwen de kwaliteit van de leefomgeving. Hierbij kunt u bijvoorbeeld denken aan de gezondheid van bewoners, het temperen van de temperatuur en verdroging en een vermindering van de luchtvervuiling in de stad. 

Natuurinclusief bouwen in de gemeente Ede

Wist u dat de gemeente Ede werkt met een puntensysteem voor natuurinclusief bouwen? Per bouwproject moet een aantal punten worden behaald. Hoeveel punten nodig zijn, hangt af van de investering van het project. Op Ede Natuurlijk leest u meer informatie en vindt u uitleg hoe u de punten kunt behalen.  

Meer informatie

Op de website van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland leest u meer informatie over natuurinclusief bouwen