Eisen waaraan uw bouwplan moet voldoen

Heeft u bouwplannen? Voor veel bouwwerkzaamheden heeft u een omgevingsvergunning nodig. In het Omgevingsloket kunt u dit direct controleren. Hieronder vindt u meer informatie u over dit onderwerp.

Online vergunningcheck in het Omgevingsloket

Direct weten of u een vergunning nodig heeft of een melding moet doen voor uw bouwplannen? Via de vergunningcheck in het Omgevingsloket kunt u dit direct controleren.

Technische en ruimtelijke deel van de bouw

U moet bij uw bouwplannen rekening houden met twee zaken: het technische deel en het ruimtelijke deel van de bouw. Beide kunnen vergunningvrij, meldingsplichtig of vergunningplichtig zijn.

Het technische deel

Voor het technische deel wordt gekeken naar de regels voor de technische bouwkwaliteit uit het Besluit bouwwerken leefomgeving. Er wordt bijvoorbeeld gekeken naar de constructieve veiligheid van het bouwwerk.

Als uw bouwplan niet aan de voorwaarden voldoet, heeft u een vergunning nodig voor het technische deel. U kunt dit controleren door in het Omgevingsloket een vergunningcheck te doen. U kunt vervolgens in hetzelfde loket een vergunningaanvraag starten.

Het ruimtelijke deel

Voor het ruimtelijke deel wordt gekeken of uw bouwwerk in het Omgevingsplan van uw gemeente past. Denk hierbij aan de bouwhoogte, de plaats en het uiterlijk.

Uitzonderingen

Een bestemmingsplan heet nu een omgevingsplan. Gelden er nu geen beperkingen meer op deze locatie? De beperkingen in een bestemmingsplan gelden nog steeds. Bestemmingsplannen die na inwerkingtreding van de Omgevingswet nog gelden, maken deel uit van het omgevingsplan van de gemeente. Deze bestemmingsplannen zijn vanaf 1 januari 2024 te vinden in het Omgevingsloket bij het onderdeel Regels op de kaart. Pas als de gemeente het omgevingsplan aanpast, kan de inhoud van een bestemmingsplan veranderen. Via de vergunningcheck in het Omgevingsloket weet u zeker welke regels er bij u in de buurt gelden. Bij een monument of een pand in een beschermd stadsgezicht gelden vaak ook andere regels voor bouwen.