Eisen waaraan uw bouwplan moet voldoen

Heeft u bouwplannen? Voor veel bouwwerkzaamheden heeft u een omgevingsvergunning (voorheen bouwvergunning) nodig. Lees hier hoe u kunt uitzoeken of u een omgevingsvergunning nodig heeft. Om een vergunning te kunnen krijgen, moeten uw plannen passen in het bestemmingsplan en voldoen aan de eisen van welstand, het Bouwbesluit en de bouwverordening.

Bestemmingsplan

In een bestemmingsplan van de gemeente staat beschreven waarvoor gronden gebruikt mogen worden en waar wat gebouwd mag worden. U ziet hier ook welke afmetingen zijn toegestaan zoals hoogte, goothoogte en te bouwen oppervlakten. U kunt de bestemmingsplannen inzien op de website Ruimtelijke Plannen.

Passen uw plannen niet binnen de regels van het bestemmingsplan? Dan is het soms tóch mogelijk om uw plan uit te voeren. Daar is een omgevingsvergunning voor nodig. In de omgevingsvergunning kan namelijk worden gemotiveerd waarom er kan worden afgeweken van het bestemmingsplan. 

Let op: Hiervoor worden extra kosten in rekening gebracht.

Eisen van welstand

Als u een omgevingsvergunning heeft aangevraagd, toetst de gemeente uw bouwplannen ook aan de zogenoemde eisen van welstand. Dit zijn criteria voor bijvoorbeeld vormgeving, hoogte en materiaal- en kleurgebruik. Deze criteria zijn vastgelegd in de Welstandsnota van uw gemeente.

Bouwbesluit

In het Bouwbesluit 2012 staan technische regels waar elk bouwwerk in Nederland aan moet voldoen. Deze regels gaan onder andere over veiligheid, gezondheid, bruikbaarheid, energiezuinigheid en milieu. Bij een vergunningaanvraag toetsen wij uw bouwplan aan het Bouwbesluit.

Bouwverordening

De gemeente stelt een bouwverordening op. Hierin staan de overige regels waaraan een bouwwerk moet voldoen. Bijvoorbeeld dat er niet gebouwd mag worden op verontreinigde grond.

Monument of beschermd stadsgezicht

Voor eigenaren van een monument of een pand in een beschermd stadsgezicht gelden vaak andere regels voor bouwen. Uw plan krijgt dan een extra toetsing van deskundigen.