Vergunningen en meldingen

Vergunningen en meldingen

Omgevingsdienst De Vallei verzorgt binnen het werkgebied het hele proces van vergunningverlening voor met name de activiteiten bouwen en milieu. Wilt u (ver)bouwen of slopen, een bedrijf starten of veranderen of iets aan uw omgeving veranderen? Dan gelden daar regels voor. In bepaalde gevallen moet u een omgevingsvergunning hebben of een melding doen voordat u begint. Ook als uw activiteiten niet melding- of vergunningplichtig zijn, dan gelden er wel voorschriften en regels voor u.

Vergunning- en meldingcheck

Wilt u weten of u een vergunning nodig hebt of melding moet doen? Of wilt u weten of uw plannen vergunningvrij zijn? Dan kunt u dit controleren door de vergunningencheck op het Omgevingsloket in te vullen.

Procedure melding of vergunningaanvraag

Als u een omgevingsvergunning nodig hebt of meldingsplichtig bent, dan kunt u via Omgevingsloket daadwerkelijk een omgevingsvergunning aanvragen of een melding doen. U kunt met één vergunningaanvraag toestemming vragen voor meerdere activiteiten.

Wat kunt u doen als u het niet eens bent met een besluit?

Als u het niet eens bent met een besluit, dan kunt u uw reactie geven. Uw reactie kan alleen inhoudelijk beoordeeld worden als u ook belanghebbende bent.

Bekendmakingen

U kunt de bekendmakingen raadplegen via Officiële bekendmakingen.

Leges

Voor het in behandeling nemen van een vergunningaanvraag worden vrijwel altijd kosten in rekening gebracht. Deze kosten worden leges genoemd.