Procedure melding of vergunningaanvraag

Moet u voor uw geplande werkzaamheden een melding doen of een vergunning aanvragen? Op deze pagina leest u hoe dit in zijn werk gaat. 

Melding doen

In een aantal gevallen is het voldoende een melding te doen. Bijvoorbeeld als u als particulier asbest wilt verwijderen. Hiervoor moet u wel aan bepaalde eisen voldoen. 

U kunt uw melding doen via het Omgevingsloket. Wilt u breken met een mobiele puinbreker? Lees hier hoe u uw melding kunt doen.
 
Na ontvangst van de melding sturen wij u een ontvangstbevestiging om u te laten weten of de melding geaccepteerd is. Als wij eerst nog extra gegevens nodig hebben, dan hoort u dit van ons. 

Vergunningaanvraag

U kunt een vergunning aanvragen via het Omgevingsloket. U kunt met één vergunningaanvraag toestemming vragen voor meerdere activiteiten. Op deze pagina leest u hoe u stap voor stap een vergunningcheck en -aanvraag in het Omgevingsloket doet.

Nadat wij uw aanvraag ontvangen hebben, sturen wij u een ontvangstbevestiging en beoordelen wij of uw aanvraag compleet is. Misschien moet u nog extra gegevens opsturen. Dit is nodig om uw aanvraag zo goed mogelijk te kunnen beoordelen. Dit laten wij u dan weten. Op deze pagina ziet u hoe de procedure van een vergunningaanvraag verloopt.

Soort procedure

Aan de hand van uw aanvraag beoordelen wij welke voorbereidingsprocedure geldt voor uw aanvraag. Er zijn twee type procedures: de reguliere en de uitgebreide. Bij eenvoudige aanvragen wordt meestal de reguliere procedure gebruikt. Dan weet u binnen acht weken of u een vergunning krijgt. De meeste bouwplannen van particulieren vallen onder deze procedure.

Ingewikkelde aanvragen behandelen we met de uitgebreide procedure. Dit duurt vaak minstens zes maanden of meer. Meer informatie over de procedures leest u op de website van Informatiepunt Leefomgeving.

Soms eerst een ontwerpbesluit

In bepaalde gevallen krijgt u, voordat u het definitieve besluit ontvangt, een ontwerpbesluit. U kunt een reactie geven op dit ontwerpbesluit. Ook andere belanghebbende(n) kunnen een reactie geven op een (ontwerp)besluit. Hierna ontvangt u het definitieve besluit.

U krijgt het besluit via Sharefile

We versturen besluit over vergunningaanvragen via Sharefile. Dit doen we om uw privacy te kunnen waarborgen en om te weten of bestanden zijn ontvangen. De eerste keer dat u bestanden van ons ontvangt, krijgt u een geautomatiseerde e-mail van Sharefile om uw account te activeren. Deze e-mail heeft als afzender mail@sf-notifications.com. Dit is een vertrouwd mailadres. Voor het ophalen van de bestanden ontvangt u een aparte e-mail van onze administratie met als afzender admin-oddv@oddevallei.nl.

Ingangsdatum van de vergunning

In het besluit leest u wanneer deze in werking treedt en wanneer u dus uw vergunning kunt gebruiken.

Kosten van de vergunning

Voor het aanvragen van een omgevingsvergunning moet u betalen. Dit noemen we leges. De hoogte van dit bedrag hangt af van de gemeente waar u woont of onderneemt. En van het type activiteit dat u aanvraagt, het soort procedure en de hoogte van de eventuele bouwkosten. In de regel geldt: hoe ingewikkelder en uitgebreider uw aanvraag, hoe hoger de leges die u moet betalen. U kunt de bedragen terugvinden in de legesverordening van uw gemeente. Uw gemeente verstuurt ook de rekening naar u.

Let op! U moet ook leges betalen wanneer:

  • u de aanvraag intrekt
  • wij uw aanvraag niet verder kunnen behandelen, bijvoorbeeld doordat u ons geen gegevens heeft gestuurd die wij nodig hebben
  • uw aanvraag wordt geweigerd: u krijgt dan geen vergunning.

Bent u het niet eens met de hoogte van de leges die u moet betalen? Dan kunt u hiertegen bezwaar maken. Hoe u dit precies doet, leest u in de nota die u voor de leges ontvangt.

Wat kunt u doen als u het niet eens bent met een besluit?

Bent u het niet eens met ons besluit over een vergunningaanvraag, bijvoorbeeld omdat u geen vergunning heeft gekregen? Dan kunt u hierop uw reactie geven. Uw reactie kan alleen inhoudelijk beoordeeld worden als u ook belanghebbende bent. U bent bijvoorbeeld belanghebbende als u de vergunning heeft aangevraagd, of als uw buren een omgevingsvergunning gekregen hebben voor een uitbouw aan hun woning. In het besluit leest u hoe u uw reactie kunt geven.

Wilt u niet dat de aanvrager met de vergunning aan de slag kan? Dan kunt u vragen om een voorlopige voorziening. Hoe u dit kunt doen, leest u in het besluit.

Overzicht van meldingen en vergunningaanvragen 

U kunt de bekendmakingen vinden via de website Officiële bekendmakingen.