Zorgplicht

Zorgplicht

Let op! Voordat u gaat bouwen, verbouwen of slopen heeft u de plicht om na te gaan of er geen beschermde soorten (bijvoorbeeld vogels of vleermuizen) verstoord of verjaagd worden. U mag bijvoorbeeld geen nesten verstoren. U kunt het beste werken met een aannemer die gecertifieerd is om zorgvuldig te handelen op grond van de Wet natuurbescherming. Zo’n aannemer weet wanneer hij welke werkzaamheden mag uitvoeren. Het kan zijn dat u een ontheffing of vergunning nodig heeft op grond van de Wet natuurbescherming om de werkzaamheden uit te mogen voeren. Kijk voor meer informatie op de website van de RVO.