Ik wil graag overleggen over mijn bouwplan, kan dat?

Woont u in de gemeente Barneveld, Ede, Nijkerk, Scherpenzeel of Wageningen en wilt u weten of uw bouwplan haalbaar is? Dan kunt u een conceptverzoek indienen of contact opnemen met uw gemeente. Voor grote projecten kunt u een vooroverleg inplannen. Op deze pagina leggen we uit waar u aan moet denken.

Inhoud van de pagina

1. Doe de vergunningcheck
2. Conceptverzoek in het Omgevingsloket
3. Overleg via balie van uw gemeente
4. Informatie en contactgegevens gemeenten

1. Doe de vergunningcheck

Weet u nog niet of u een vergunning nodig hebt voor uw bouwplan of een melding moet doen? Via de vergunningcheck in het Omgevingsloket kunt u dit direct controleren. Als u vergunningvrij mag bouwen, is een overleg of conceptverzoek niet nodig.

Heeft u wel een vergunning nodig dan heeft u verschillende opties:

  • Direct een vergunning aanvragen in het Omgevingsloket.
  • Een conceptverzoek aanvragen in het Omgevingsloket.
  • In overleg gaan met uw gemeente.

Als u goed weet welke documenten u nodig hebt, dan kunt u meteen een aanvraag indienen in het Omgevingsloket. Wilt u liever eerst overleggen? Hieronder vindt u meer informatie over de mogelijkheden.

2. Conceptverzoek in het Omgevingsloket

Heeft u concrete bouwplannen, maar wilt u weten of uw aanvraag wel compleet is? Met een conceptverzoek kunt u controleren of uw aanvraag volledig is en of de juiste informatie is ingevuld. Zo voorkomt u onnodige vertraging bij de aanvraag van een vergunning.

Zo dient u een conceptverzoek in

U kunt een conceptverzoek indienen in het Omgevingsloket. U vult hierbij eerst de vergunningaanvraag in, tot aan stap 7. Bij stap 7 (Verzoeken indienen) kunt u ervoor kiezen uw aanvraag in te dienen als conceptverzoek. Ziet u de optie voor een conceptverzoek niet staan? Dan heeft uw gemeente dit mogelijk voor uw type bouwplan (nog) niet ingeschakeld. Wilt u toch eerst overleggen over uw plan? Neem dan contact op met de balie van uw gemeente.

Let op: er kunnen extra kosten verbonden zijn aan het indienen van een conceptverzoek. Controleer dit op de website van uw gemeente:

De wettelijke procedure start als de initiatiefnemer een aanvraag of melding indient. Het conceptverzoek wordt niet gezien als een officiële aanvraag of melding.

3. Overleg via balie van uw gemeente

Zijn uw bouwplannen wat minder concreet en wilt u weten hoe haalbaar deze zijn? Of vindt u het moeilijk om te bepalen of uw bouwplan wel aan alle regels voldoet? Neem dan contact op met de balie van uw gemeente. U kunt hier informatie inwinnen en eventueel een vooroverleg inplannen.

Vooroverleg

Met een vooroverleg kunt u checken hoe haalbaar uw plan is. Zo krijgt u van tevoren al een goed beeld of u een vergunning zal krijgen. Zo’n overleg is niet verplicht, maar kan vooral bij grote bouwplannen een verstandige eerste stap zijn. Bij kleinere projecten, zoals de bouw van een tuinhuis, schuur of dakkapel, is een vooroverleg meestal niet nodig.

Een voordeel van het vooroverleg is dat u nog niet zoveel uitgebreide documenten hoeft aan te leveren. Meestal kunt u uw plan voorleggen aan de hand van alleen een situatieschets. Bij een vergunningaanvraag moet er een uitgebreid plan klaarliggen. Daarnaast zijn de kosten voor een overleg vaak lager dan de kosten van een vergunningaanvraag. Blijkt uw plan echt niet mogelijk te zijn, dan maakt u geen onnodige kosten. De kosten (ook wel leges) voor een overleg vindt u op de website van uw gemeente.

Positief advies

De gemeente geeft na een vooroverleg geen vergunning af, maar wel een advies. Bij een positief advies kunt u aan de slag met een vergunningaanvraag in het Omgevingsloket. Het positieve advies is geen garantie op het krijgen van een vergunning. Bij de vergunningaanvraag wordt ook gekeken naar zaken als veiligheid, gezondheid en milieu.

Negatief advies

Krijgt u een negatief advies? Afhankelijk van het advies kunt u uw bouwplan nog aanpassen. Zo is de kans groter om nog wel een vergunning te krijgen.

4. Informatie en contactgegevens gemeenten

Wilt u in overleg over uw bouwplannen? U kunt contact opnemen met de balie van uw gemeente: 

Gemeente Barneveld

Gemeente Ede

Gemeente Nijkerk

Gemeente Scherpenzeel

Gemeente Wageningen