Toezicht bouwen en slopen

Heeft u bouwplannen? Dan krijgt u mogelijk te maken met toezicht. Er wordt tijdens de bouw gecontroleerd of u bouwt volgens de verleende vergunning en de bouwtechnische eisen.

Wet kwaliteitsborging

De Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) is onderdeel van de Omgevingswet. Als u iets gaat bouwen, krijgt u mogelijk met deze wet te maken.

De Wkb is op 1 januari 2024 ingegaan voor bouwwerken in gevolgklasse 1. Hier vallen bijvoorbeeld het bouwen van eengezinswoningen, woonboten en kleine bedrijfspanden onder. Hierbij moet u een kwaliteitsborger inschakelen die de bouw zal komen controleren.

De Wkb is voor een deel uitgesteld. Voor verbouwingen gaat de wet een jaar later (2025) in. Dit geldt bijvoorbeeld voor bouwplannen als het plaatsen van een balkon, een dakterras of het bouwen van een tweede bouwlaag. In 2024 hoeft u hiervoor dus nog geen kwaliteitsborger in te schakelen.

Bouwwerken in gevolgklasse 2 en 3 vallen buiten het stelsen van kwaliteitsborging voor het bouwen en hiervoor blijven de gemeentes en/of Omgevingsdiensten verantwoordelijk voor de controles op de technische bouwactiviteiten. Heeft u vanaf 1 januari 2024 een kwaliteitsborger nodig? Dit is vastgelegd in de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb). Voor verbouwingen is deze wet uitgesteld tot 1 januari 2025.

Gebiedstoezicht

Bij het gebiedstoezicht houdt de toezichthouder toezicht op de naleving van wet- en regelgeving in een bepaald gebied. Het gaat hierbij onder meer om gebruik in strijd met een Omgevingsplan en illegale bouw of sloop. Toezichthouders kunnen een perceel ook bezoeken naar aanleiding van een melding of handhavingsverzoek.

  • Toezicht milieu 

    Als ondernemer moet u zich houden aan milieuregels. Onze toezichthouders controleren of u zich aan deze regels houdt.

  • Milieuovertredingen

    Heeft de toezichthouder tijdens een bezoek aan uw bedrijf één of meerdere overtredingen geconstateerd? De vervolgstappen hangen af van de zwaarte van de overtreding.

  • Maatregelen

    Als bedrijven regels overtreden, kunnen wij handhavend optreden. We kunnen diverse soorten maatregelen nemen.