Afvalpreventie

Als u minder afval produceert, is de milieubelasting lager en heeft u minder kosten voor de afvalverwerking. De hoeveelheid afval die uw bedrijf produceert bepaalt of er extra regels gelden. Produceert uw bedrijf meer dan 25 ton bedrijfsafval of 2,5 ton gevaarlijk afval per jaar? Dan bent u verplicht om, waar mogelijk, milieumaatregelen te nemen om het afval te reduceren.

Onderzoek naar mogelijkheden van afvalpreventie

Wilt u inzicht krijgen in de mogelijkheden om het ontstaan van afval binnen uw bedrijf te verminderen? Hiervoor kunt u een preventieonderzoek laten uitvoeren. De processen en activiteiten van uw bedrijf worden tijdens dit onderzoek doorgelicht. Daarna wordt er een preventieplan opgesteld, waarin de maatregelen staan die u kunt nemen om uw afvalproductie te verminderen. Voor de uitvoering van een preventieonderzoek kunt u zelf een gespecialiseerd bedrijf inschakelen.

Meer informatie