Milieuwetgeving voor bedrijven

Als bedrijf moet u zich houden aan milieuregels. Alle regels en voorschriften waar u mee te maken heeft staan in het Activiteitenbesluit onder de Wet milieubeheer. Wilt u een bedrijf starten? Of veranderen de activiteiten van uw bedrijf? Dan kan het zijn dat u een omgevingsvergunning voor milieu moet aanvragen of een ‘melding milieubeheer’ moet doen.

Vergunningcheck met Activiteitenbesluit Internet Module (AIM)

Met de Activiteitenbesluit Internet Module (AIM) kunt u bepalen welke milieuplichten u heeft. Door het invullen van deze module kunt u:

  • controleren of een vergunning of melding nodig is
  • inzicht krijgen in milieuregels en -maatregelen
  • online een melding Activiteitenbesluit indienen

Ook kunt u met de AIM bepalen onder welk type uw bedrijf valt. Het Activiteitenbesluit deelt uw bedrijf in één van de volgende drie typen in:

  • Type A: Het bedrijf belast het milieu niet of weinig. Voor dit type gelden de algemene regels van het Activiteitenbesluit. U hoeft geen melding milieubeheer te doen en u hoeft geen omgevingsvergunning voor de activiteit milieu aan te vragen.
  • Type B: Het bedrijf belast het milieu aanzienlijk en valt daarom onder het Activiteitenbesluit. Bedrijfsactiviteiten moeten gemeld worden bij de gemeente. Dit doet u bij het starten, wijzigen of uitbreiden van uw bedrijf.
  • Type C: Bedrijven in deze categorie belasten het milieu omvangrijk. Deze bedrijven hebben een omgevingsvergunning op de activiteit milieu nodig van de gemeente, de provincie of het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Heeft u na het invullen van de AIM nog vragen? Neem dan contact met ons op.