Milieuwetgeving

Voor zowel bedrijven als particulieren kunnen milieuregels gelden. De milieuregels gelden als u een of meerdere milieubelastende activiteiten uitvoert. De regels staan in het Besluit activiteiten leefomgeving en het omgevingsplan. Het omgevingsplan was eerder het bestemmingsplan.

Als u een bedrijf heeft, zoals een veehouderij of timmerwerkplaats, voert u een of meerdere milieubelastende activiteiten uit. Maar ook als u geen bedrijf heeft, kunnen er voor u milieuregels gelden. Dit is bijvoorbeeld het geval als u:

  • een propaantank heeft
  • een windturbine heeft van een bepaalde omvang
  • meer dan 3m³ mest opslaat
  • een stookinstallatie heeft
  • gevaarlijke stoffen opslaat
  • een groot aantal dieren of een bepaald soort dier houden

Hoe weet u waar u aan moet voldoen?

Voordat u de milieubelastende activiteit(en) uitvoert heeft u een vergunning of een melding nodig. Ook kan er een informatieplicht gelden. Met de vergunningcheck van het Omgevingsloket kunt u kijken welke toestemming u nodig heeft. U kunt na de vergunningcheck meteen de aanvraag indienen. Heeft u na het invullen van de vergunningcheck nog vragen? Neem dan contact met ons op.

Let op: als u een vergunning voor een milieubelastende activiteit aanvraagt dan kost dit geld; u moet hiervoor milieuleges betalen. Het verschilt per gemeente hoeveel u moet betalen. In de legesverordeningen van de gemeente kunt u de bedragen vinden. Op de website van uw gemeente kunt u de legesverordeningen vinden.