Kennisbank

Over welk onderwerp zoekt u informatie?

Filters

Categorie

Resultaten

Energielabel C verplicht voor kantoorgebouwen

Per 1 januari 2023 moeten kantoorpanden minimaal energielabel C hebben om nog als kantoor gebruikt te mogen worden.

Duurzame energie

Wilt u voor uw bedrijf inzetten op duurzame energie die zich in de toekomst terugverdient? Denk dan eens aan zonne-energie of een warmte-koude opslag.

Natuurinclusief produceren

Met natuurinclusief ondernemen maakt u als ondernemer niet alleen optimaal gebruik van de natuur. U spaart en verzorgt de natuur namelijk tegelijkertijd.

Waterbesparing

Verbruikt uw bedrijf meer dan 5.000 m³ water per jaar? Dan bent u verplicht om milieumaatregelen te nemen die het waterverbruik verminderen.

Afvalpreventie

Afvalpreventie zorgt voor een lagere milieubelasting en minder kosten voor afvalverwerking. Sommige bedrijven moeten hiervoor verplicht milieumaatregelen nemen.

Energiebesparing

Energiebesparende maatregelen zijn voor veel bedrijven een wettelijke verplichting. Maar het levert u vaak ook een besparing op!