Grondverzet

Na een verbouwing of tuinaanleg heeft u soms grond over. Wat kunt of moet u hiermee doen? Binnen uw eigen perceel mag u deze grond vrij hergebruiken. Maar u mag de grond niet zomaar aan iemand anders geven. Degene die de grond gaat hergebruiken, heeft namelijk te maken met het Besluit bodemkwaliteit. Het Besluit bodemkwaliteit regelt onder welke voorwaarden u grond, bagger en steenachtige bouwstoffen buiten mag (her)gebruiken.

Wilt u grond verplaatsen, nieuwe grond aandragen of grond afvoeren? Hier zijn regels voor.

  • U heeft een meldplicht als u grond wilt toepassen door een grondverzetbedrijf.
  • U heeft geen meldplicht als u minder dan 50 kuub schone grond toepast.
  • U heeft geen meldplicht als particulier, als er geen professioneel bedrijf bij betrokken is.

Waar moet u het toepassen van grond melden?

U meldt grondtoepassingen bij het Meldpunt bodemkwaliteit van Rijkswaterstaat.

Klik hier om direct een melding te doen.

Tips voor het invullen van de melding

  • Bij het bevoegd gezag vult u de gemeente in waar de grond wordt toegepast.
  • Bij toepassing binnen een bedrijf vult u het bevoegd gezag voor de inrichting in. 
  • Bij toepassing op of in de waterbodem vult u de waterkwaliteitsbeheerder (Waterschap of Rijkswaterstaat) als bevoegd gezag in.