Grondverzet

Na een verbouwing of tuinaanleg heeft u soms grond over. Wat kunt of moet u hiermee doen? De Omgevingswet regelt onder welke voorwaarden u grond, bagger en steenachtige bouwstoffen buiten mag (her)gebruiken.

Wat verstaan we onder grondverzet?

Grondverzet gaat om het opslaan, toepassen, graven of saneren van grond. Denk dan bijvoorbeeld aan:

  • wegen, paden of parkeerplaatsen aanleggen
  • sloten (ver)graven of dempen
  • grond ophogen, egaliseren of afgraven

Waar moet u grondverzet doorgeven?

Vul eerst de vergunningcheck in om te kijken of u informatie moet doorgeven, een melding moet doen of een vergunning moet aanvragen.

Heeft u twijfels?

Weet u niet zeker welke activiteiten u moet aangeven in het Omgevingsloket? Neem gerust contact met ons op en vraag naar onze bodemmedewerkers. Zij helpen u graag verder.