Bodemkwaliteitskaarten

Bodemkwaliteitskaarten zijn kaarten waarop de verwachte bodemkwaliteit per gebied is weergegeven.

Voor welk gebied gelden de bodemkwaliteitskaarten?

De bodemkwaliteitskaarten zijn voor Regio de Vallei vastgesteld en gelden in het gehele bodembeheersgebied: Barneveld, Ede, Nijkerk, Scherpenzeel en Wageningen. De bodemkwaliteitskaarten zijn per gemeente vastgesteld:

  • Barneveld: B&W-besluit, kenmerk 1101252 (28 mei 2019)
  • Ede: Raadsbesluit, kenmerk 91354 (12 juli 2018)
  • Nijkerk, B&W-besluit, kenmerk 12010 (8 januari 2019)
  • Scherpenzeel, Raadsbesluit Vaststellen bodemkwaliteitskaart Regio de Vallei 2018, geen kenmerk (11 april 2019)
  • Wageningen, Raadsbesluit, verruiming beleid BKK 2018 kenmerk 18.0201394 (3 december 2019)

Waarvoor gebruiken gemeenten en Omgevingsdienst de Vallei deze kaarten?

Gemeenten en Omgevingsdienst de Vallei maken gebruik van deze kaarten (met bijbehorende Nota bodembeheer) om te toetsen of grondverzet mogelijk is zonder dat daarvoor aparte partijkeuringen van de grond moeten worden uitgevoerd.

Waarvoor kan ik bodemkwaliteitskaarten gebruiken?

U kunt de kaarten gebruiken wanneer u te maken heeft met grondverzet van meer dan 50 m³. U kunt hiermee al vooraf een indruk krijgen van de verwachte bodemkwaliteit op een locatie.

Wat moet ik nog meer doen wanneer ik te maken heb met grondverzet van meer dan 50 m³?

Dit moet u melden bij uw gemeente/Omgevingsdienst de Vallei. Dit doet u online via het Landelijk Meldpunt Bodemkwaliteit. De uiteindelijke beslissing of grondverzet is toegestaan met of zonder partijkeuring ligt bij de gemeente waar de grond wordt toegepast. Omgevingsdienst de Vallei is door de gemeenten gemandateerd om deze beslissing te nemen.

Hoe kan ik de bodemkwaliteitskaarten bekijken?

U kunt de kaarten als pdf-bestand bekijken:

Ook kunt u bodemkwaliteitskaarten bekijken op de website van het Bodemloket. Vink hiervoor links in het menu de optie ‘Bodemkwaliteitskaarten’ aan.

Kan ik de bodemkwaliteitskaarten ook gebruiken voor PFAS?

Nee, daar heeft u een andere bodemkwaliteitskaart voor nodig. Download hier de bodemkwaliteitskaart PFAS. En hier downloadt u het bijbehorende addendum.

Ik heb nog een andere vraag over bodemkwaliteitskaarten. Waar kan ik terecht?

U kunt daarvoor contact opnemen met onze bodemmedewerkers.