Bodemverontreiniging en bodemsanering melden

Misschien voert u werkzaamheden uit die de bodem of grond kunnen verontreinigen. Of de bodem of grond kan al vervuild zijn. Om te voorkomen dat er risico’s ontstaan ten gevolge van de werkzaamheden in de vervuilde bodem, moet u in een aantal gevallen een melding doen of informatie verstrekken bij uw gemeente en eventueel actie ondernemen. 

De inhoud van deze pagina sluit mogelijk nog niet (volledig) aan bij de nieuwe Omgevingswet. Heeft u vragen over bodemverontreiniging en bodemsanering melden, neem dan contact met ons op. Deze pagina zal spoedig geüpdatet worden met de actuele informatie. Aan de tekst op deze pagina kunnen geen rechten ontleend worden.

Wanneer moet u een melding doen en/of informatie geven?

U moet een melding doen of informatie geven als:

  • de bodem of grond van een locatie mogelijk verontreinigd is
  • er een bodemverontreiniging is aangetoond
  • u gaat graven in licht en/of sterk verontreinigde bodem
  • er bodem gesaneerd moet worden
  • u zaken gaat doen (of laat doen) die de bodem kunnen vervuilen of aantasten

Een melding doen of informatie geven voor bodemactiviteiten doet u via het Omgevingsloket. Hier vult u de vergunningcheck in en daaruit volgt dat u een melding moet doen of informatie moet geven.

Melding bij de provincie: overgangsrechtlocaties

De omgevingsdienst doet namens de gemeente een toets of er sprake is van een overgangsrechtlocatie. Indien dit het geval is, zal de melding verder worden afgehandeld door de provincie.

Wat gebeurt er na de melding? 

Na de melding wordt onderzocht wat u met de grond of bodem moet doen en of u mag gaan starten met de werkzaamheden. U hoort dit uiterlijk binnen vijf weken. Soms gaat het om maatwerk en kan het langer weken duren voor u mag starten met het saneringsplan. 

Als u toestemming krijgt om te graven of te saneren, moet u ook de start van de werkzaamheden te melden aan ons of de provincie Gelderland.

Meer informatie over de procedure vindt u op de website van Informatiepunt Leefomgeving.