Melding brandveilig gebruik gebouwen 

Gebouwen moeten actief en in overeenstemming met brandveiligheidsregels worden gebruikt. Soms is het nodig om een melding te doen voordat een gebouw in gebruik kan worden genomen. Deze regels staan in het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl). 

Wanneer is een gebruiksmelding verplicht? 

Dit hangt af van een eerder verkregen omgevingsvergunning, de gebruiksfunctie van het gebouw en het aantal personen dat gelijktijdig aanwezig is. Bij een woonfunctie voor kamerverhuur is een gebruiksmelding verplicht vanaf de verhuur van vijf kamers en bij een woonfunctie voor zorg is altijd een gebruiksmelding verplicht. Voor een niet-woonfunctie is een gebruiksmelding alleen verplicht als het totaal aantal personen in het bouwwerk groter is dan een bepaald aantal (artikel 6.6 Bbl). In een gebouw (of deel van een gebouw) met meerdere gebruiksfuncties moeten de personen bij elkaar worden opgeteld.  

Voorbeeld: Het gebouw heeft een bijeenkomstfunctie voor 45 personen, een industriefunctie voor 5 personen en een kantoorfunctie voor 2 personen. In dat geval is een gebruiksmelding verplicht. Het totale aantal personen is 52. Dat is meer dan het laagste maximum voor de in het gebouw aanwezige gebruiksfuncties, namelijk dat van de bijeenkomstfunctie (50 personen). 

Omgevingsvergunning 

Als u van plan bent het gebouw te wijzigen of het gebruik ervan te veranderen en u heeft geen omgevingsvergunning brandveilig gebruik of geen eerdere gebruiksmelding gedaan, moet u mogelijk alsnog een gebruiksmelding doen.  

Gebruiksfunctie 

Bij het invullen van de vergunningcheck geeft u aan waarvoor je het gebouw gebruikt, zoals kantoor- of winkelfunctie. Als het gebouw meerdere functies heeft, geef dan alle functies door, omdat de meldingsvereisten per functie kunnen verschillen. 

Aantal personen 

Bij de vergunningcheck geeft u het aantal personen door dat gelijktijdig in het gebouw aanwezig is. Als er een niet-besloten ruimte in het gebouw is met een vluchtroute erdoorheen, tellen de personen in deze ruimte niet mee. Een niet-besloten ruimte heeft geen muren of omheiningen die de ruimte afsluiten van de omgeving. 

Waar kan ik een melding doen? 

Via het Omgevingsloket kunt u controleren of een gebruiksmelding nodig is. Vul de vergunningcheck in en ontdek of u wel of geen melding moet doen. 

Let op:  

  • U moet een gebruiksmelding minstens vier weken voor gebruik indienen en u moet gegevens en documenten aanleveren. Bijvoorbeeld een plattegrond met ingetekende vluchtroutes en de locatie van de blusmiddelen. 
  • Een onvolledige melding is geen melding. 

Wat is het proces nadat ik een gebruiksmelding heb gedaan? 

Controle van een pand 

Omgevingsdienst de Vallei controleert panden op brandveiligheid, in opdracht van de gemeente. Dat doen wij samen met de brandweer. We kijken dan bijvoorbeeld hoe brandveilig een gebouw is. Zijn de brandbeveiligingsinstallaties goed onderhouden? Is er een ontruimingsplan? En zijn de vluchtroutes niet geblokkeerd? 

Als we een controle doen, dan stellen we u als eigenaar daarvan schriftelijk op de hoogte. Na afloop ontvangt u een verslag van deze controle.  

Na de controle 

Heeft u een controle gehad? Dan kan het zijn dat u maatregelen moet nemen om de brandveiligheid in uw pand te vergroten. U krijgt dan een brief van ons met hierin het rapport van de brandweer. In deze brief staat ook de termijn waarbinnen u de maatregelen moet nemen. Wij controleren na deze termijn of u de maatregelen heeft uitgevoerd. 

Wat kunt u zelf doen? 

U kunt zelf maatregelen nemen om de brandveiligheid in uw bedrijf te vergroten. Daarbij kunt u denken aan een brandmelder- of een rookbeheersingsinstallatie. Ook het toepassen van brandbeveiligingsinstallaties, zoals een sprinklerinstallatie, kan voor uw bedrijf noodzakelijk zijn. U kunt ook onderdelen van het bedrijf in verschillende brandcompartimenten onderbrengen, om zo de verspreiding van het vuur bij brand te vertragen. 

Klacht 

Heeft u een klacht over een bedrijfspand of bent u bezorgd over de veiligheid van uw woning? Spreek dan eerst de eigenaar van het pand hierop aan. Heeft dit niet het gewenste resultaat? Dan kunt u altijd contact opnemen met uw gemeente.