Geluid en geluidsoverlast

Bedrijven zijn soms verplicht om geluidsbeperkende maatregelen te treffen, om geluidsoverlast in de omgeving te voorkomen. Wij controleren of bedrijven zich houden aan de regels voor geluid en geluidsoverlast.

Geluidsnormen

De overheid heeft regels opgesteld over geluidsnormen. Die staan onder andere in de Wet geluidshinder en de Wet milieubeheer. Op de website van de Rijksoverheid vindt u een overzicht van de verschillende geluidsnormen.

Als het nodig is, controleren wij als omgevingsdienst of de geluidsnormen niet worden overschreden.

Evenementen

Gaat u een evenement organiseren? Houd dan rekening met overlast door geluid. De evenementenvergunning stelt voorwaarden aan het geluidsniveau en hoelang bijvoorbeeld een optreden in de open lucht mag duren. Als organisator van een evenement bent u zelf verantwoordelijk het naleven van de geluidsnormen. Meer informatie over een evenementenvergunning vindt u op de website van de gemeente waar het evenement plaatsvindt.

Geluidsoverlast melden

Ervaart u geluidsoverlast in uw omgeving en wilt u dit melden? Waar u dit kunt melden, hangt af van het soort overlast dat u heeft. 

Bedrijven

Ervaart u geluidsoverlast door een bedrijf in uw omgeving? Dan kunt u de overlast melden via Milieuklacht Gelderland.

Bouwlawaai

Heeft u geluidsoverlast door bouwwerkzaamheden? Dit kunt u melden bij uw gemeente.

Drones

Overlast van drones kunt u doorgeven aan de politie. Dat kan telefonisch via 0800-1944 of online via dit meldformulierLees hier meer informatie over het melden van droneoverlast. 

Evenementen

Heeft u geluidsoverlast door een evenement dat wordt gehouden? Dit kunt u doorgeven aan uw gemeente.

Geluidsoverlast van particulieren

Heeft u overlast van ruzie of herrie op straat, rondhangende jeugd of particuliere bouwwerkzaamheden? Meld dit bij uw gemeente of bij de politie.

Kleine luchtvaart

Overlast van kleine luchtvaart die opstijgt en landt via vliegveld Teuge, kunt u melden via Milieuklacht Gelderland. Voor andere luchtvaartoverlast (zoals burgerluchtvaart en vrachtvliegtuigen) belt u met het klachtennummer van het betreffende vliegveld. 

Militair vliegverkeer

Heeft u last van militair vliegverkeer? Hiervoor kunt u contact opnemen met Defensie via 0800 022 6033 of het klachtenformulier invullen op hun website.  

Weg- en treinverkeer

Heeft u overlast van weg- of treinverkeer? Dit kunt u melden bij uw gemeente.