Klachten over houtrook

Bij ons komen jaarlijks veel klachten binnen over overlast als gevolg van houtrook. De houtrook is vaak afkomstig van een houtkachel of vuurkorf en veroorzaakt roetneerslag en een kenmerkende geur. 

Wij kunnen niet ingrijpen bij houtrook

Helaas kunnen wij in de meeste gevallen niets voor u betekenen bij overlast door houtrook. Door het ontbreken van heldere landelijke richtlijnen en meetmethoden is overlast namelijk vrijwel niet aantoonbaar. En als het niet aantoonbaar is, kunnen wij ook niet ingrijpen of handhaven, ook al ervaart u wel overlast. Dat vinden wij erg vervelend. 

Wat zijn de regels?

Nederland kent geen specifieke landelijke regels voor houtstook. Ook zijn er nauwelijks technische eisen voor stookinstallaties. Doordat er geen algemeen aanvaarde meetmethoden zijn, is het moeilijk te bepalen wanneer er sprake is van overlast. En dat maakt het weer lastig om in te grijpen. Bovendien is overlast sterk afhankelijk van het weer en de situatie.

Wat kunt u doen als u last heeft van houtrook?

Ga altijd eerst in gesprek met degene die het houtvuurtje stookt. Meestal is men zich totaal niet bewust van het veroorzaken van overlast. Zo’n gesprek kan zomaar voldoende zijn om de overlast te beëindigen. Eventueel kunt u wijzen op de stooktips van de Rijksoverheid.