Milieutoezicht

Als ondernemer moet u zich houden aan milieuregels. De milieuregels voor uw bedrijf zijn vastgelegd in een vergunning of in algemene regels. 

Inventarisatiebezoeken

Om het milieu effectief te kunnen beschermen, is het belangrijk dat wij weten welke bedrijven ondernemen in de Vallei, wat zij doen en wie de onderneming drijven. Daarom voeren wij inventarisatiebezoeken uit bij bedrijven die we nog niet kennen of waarvan wij de gegevens niet compleet hebben.

Hoe vaak wordt er gecontroleerd?

Wij bezoeken uw bedrijf met regelmaat om te controleren of uw bedrijf zich aan de regels houdt. Hoe vaak dit gebeurt, hangt af van verschillende situaties en omstandigheden. Worden de regels overtreden? Dan komen we vaker controleren. Heeft de toezichthouder geen overtredingen geconstateerd? Dan vinden milieucontroles plaats na één, drie, vijf of tien jaar. Dit is afhankelijk van het type bedrijf dat u heeft.

Wat u kunt verwachten bij een controle

Voor en tijdens de controle

Tijdens een bezoek aan uw bedrijf controleert de toezichthouder of u aan de milieuregels voldoet. Dit kan een administratieve en/of een fysieke controle zijn. De bezoeken worden niet altijd aangekondigd. Is het bezoek vooraf aangekondigd? Dan kan de toezichthouder u alvast vragen bepaalde stukken klaar te leggen. Bijvoorbeeld onderhouds- en keuringsrapporten.

Na afloop van de controle

De toezichthouder koppelt na afloop van de controle alle bevindingen aan u terug. U krijgt een brief van ons waarin de belangrijkste bevindingen staan. Is er iets niet in orde, dan leest u in dit rapport wat u nog moet doen. Als het nodig is, voeren wij een hercontrole uit om te kijken of u de overtredingen heeft opgelost. 

  • Toezicht bouwen en slopen 

    Tijdens bouw- en sloopwerkzaamheden krijgt u te maken met toezicht. Lees hier waar onze toezichthouders op controleren.

  • Milieuovertredingen

    Heeft de toezichthouder tijdens een bezoek aan uw bedrijf één of meerdere overtredingen geconstateerd? De vervolgstappen hangen af van de zwaarte van de overtreding.

  • Maatregelen

    Als bedrijven regels overtreden, kunnen wij handhavend optreden. We kunnen diverse soorten maatregelen nemen.