Maatregelen bij bedrijven

Als bedrijven regels overtreden, kunnen wij handhavend optreden. Er zijn diverse soorten maatregelen die genomen kunnen worden, zoals:

 • een bouw-/sloopstop
 • een dwangsom  
 • bestuursdwang 
 • een proces-verbaal

Bouw-/sloopstop

Als de toezichthouder constateert dat er gebouwd of gesloopt wordt zonder (of in afwijking van) een vergunning, dan kunnen wij de bouw- of sloopwerkzaamheden stilleggen. Hiermee willen we voorkomen dat een overtreding erger wordt, of dat herstel niet (eenvoudig) meer mogelijk is. Een toezichthouder kan de werkzaamheden mondeling stilleggen. Daarna wordt dit besluit meestal binnen enkele dagen bevestigd in een brief. Hierin staat ook beschreven waarom de werkzaamheden zijn stilgelegd en wat wij van u verwachten om de stillegging te beëindigen. Gaat u toch door met de werkzaamheden nadat deze zijn stilgelegd? Dan riskeert u een dwangsom.

Dwangsom

Een dwangsom is een bedrag dat een bedrijf moet betalen voor iedere keer, dag of week dat een regel wordt overtreden. Hoe langer de overtreding duurt, hoe hoger het geldbedrag wordt.  

Bestuursdwang

Bij bestuursdwang nemen wij zelf maatregelen om de overtreding ongedaan te (laten) maken. Als hiervoor kosten worden gemaakt, moet het bedrijf die betalen. 

Proces-verbaal

In sommige gevallen maakt de boa proces-verbaal op bij de overtreding van een voorschrift. Een proces-verbaal wordt naar het Openbaar Ministerie gestuurd. Het Openbaar Ministerie bepaalt of de situatie opgelost kan worden door andere afspraken te maken, of dat de zaak voor de rechter komt. 

Meerdere maatregelen bij een overtreding

Bij een overtreding kan een bedrijf meerdere maatregelen opgelegd krijgen. Een proces-verbaal kan namelijk in combinatie met een andere maatregelen worden opgelegd. Het Openbaar Ministerie heeft hierin haar eigen bevoegdheid. Een bedrijf kan dus bijvoorbeeld tegelijk een dwangsom en een proces-verbaal krijgen.

Wij informeren u over maatregelen bij uw bedrijf

Gaan wij uw bedrijf een maatregel opleggen, of zijn wij van plan dit te doen? Dan laten wij u dit in een brief weten. In deze brief staat duidelijk vermeld waarom wij deze maatregel willen nemen en wat u moet doen om te voldoen aan de wetgeving. U kunt bezwaar maken tegen een opgelegde maatregel. In de brief staat uitgelegd hoe u dit moet doen.

 • Toezicht bouwen en slopen 

  Tijdens bouw- en sloopwerkzaamheden krijgt u te maken met toezicht. Lees hier waar onze toezichthouders op controleren.

 • Toezicht milieu

  Als ondernemer moet u zich houden aan milieuregels. Onze toezichthouders controleren of u zich aan deze regels houdt.

 • Milieuovertredingen

  Heeft de toezichthouder tijdens een bezoek aan uw bedrijf één of meerdere overtredingen geconstateerd? De vervolgstappen hangen af van de zwaarte van de overtreding.