Asbest

Asbest

Asbest kan gezondheidsrisico’s met zich meebrengen. Daarom is het verwerken en bewerken van asbest sinds 1993 verboden. En asbest verwijderen is aan strenge regels gebonden.

Wij houden toezicht op het verwijderen en vervoeren van asbest. Ook handhaven wij de naleving van de wetten en regels. Die verschillen voor bedrijven en particulieren. Op deze pagina leest u waaraan u zich als bedrijf of particulier moet houden.

  • Asbest bij particulieren

    Heeft u asbest gevonden in of om uw eigen woning? Dan mag u dat als particulier onder bepaalde voorwaarden zelf verwijderen. Voldoet u daar niet aan? Dan moet u een gecertificeerd bedrijf inschakelen. U heeft altijd toestemming nodig van de gemeente.

  • Asbest herkennen

    Hoe ziet asbest eruit en waar kunt u het allemaal aantreffen? Daar leest u meer over op deze pagina.

  • Asbest bij bedrijven

    Heeft u asbest gevonden in of om uw eigen woning? Dan mag u dat als particulier onder bepaalde voorwaarden zelf verwijderen. Voldoet u daar niet aan? Dan moet u een gecertificeerd bedrijf inschakelen. U heeft altijd toestemming nodig van de gemeente.

Misschien ook interessant

Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen moet bouwkwaliteit en -toezicht verbeteren

Verbetering van de bouwkwaliteit: daar moet de nieuwe Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) voor gaan zorgen. De Wkb wordt vanaf 1 januari 2024 in fasen ingevoerd.

Energielabel C verplicht voor kantoorgebouwen

Per 1 januari 2023 moeten kantoorpanden minimaal energielabel C hebben om nog als kantoor gebruikt te mogen worden.

Vergunningvrij bouwen

Gaat u (ver)bouwen? Dan heeft u vaak een vergunning nodig. Maar het kan ook zijn dat uw plan onder ‘vergunningvrije bouwwerken’ valt. In dat geval heeft u geen vergunning nodig.