Asbest bij particulieren

Heeft u asbest gevonden in of om uw eigen woning? U mag dat in sommige gevallen zelf verwijderen als dit aan bepaalde eisen voldoet. Anders moet u daarvoor een gecertificeerd bedrijf inschakelen. U moet wel altijd een sloopmelding doen als u asbest gaat (laten) verwijderen. Nadat de sloopmelding geaccepteerd is mag u pas starten met de werkzaamheden.

Zelf asbest verwijderen

Particulieren mogen onder bepaalde voorwaarden zelf asbest verwijderen. Het asbestmateriaal moet dan wel aan de volgende eisen voldoen:

  • Het mag maximaal 35m² van het kadastraal perceel zijn;
  • Het asbest is van het type hechtgebonden, zoals:
    • geschroefde platen, bijvoorbeeld golfplaten op een schuur;
    • vloerzeil of –tegels die niet zijn verlijmd met de vloer.
  • Het asbest is niet beschadigd of gebroken

Voldoet het materiaal dat u wilt verwijderen niet aan deze eisen? Dan is er een groot risico op het vrijkomen van asbestvezels. In dit geval moet u een gecertificeerd asbestverwijderingsbedrijf inschakelen.

Let op: Eigenaren van bedrijven moeten altijd een gecertificeerd bedrijf inschakelen. Lees hier meer over asbest in uw bedrijf.

Sloopmelding doen voor de start

Wilt u asbest (laten) verwijderen? Dan heeft u eerst een geaccepteerde sloopmelding nodig. U kunt een sloopmelding asbest doen via het Omgevingsloket. Plan goed in wanneer u de melding doet, want u mag pas beginnen als de sloopmelding geaccepteerd is. U ontvangt een brief waarin staat of u wel of geen toestemming krijgt voor het zelf verwijderen van het asbesthoudend materiaal.

  • Heeft u toestemming? Dan kunt u zelf aan de slag. Volg de instructies in de brief.
  • Heeft u geen toestemming? In de brief staat wat u moet doen. Soms is er meer informatie nodig om de sloopmelding compleet te maken. Of u moet een gecertificeerd asbestverwijderingsbedrijf inschakelen.

Asbestinventarisatierapport

Als u niet zelf het asbest mag verwijderen, vraagt de gemeente om een asbestinventarisatierapport of een sloopveiligheidsplan. Dat is altijd verplicht bij werkzaamheden die u door anderen laat uitvoeren. Dit rapport moet u bij uw sloopmelding asbest toevoegen.

Sloopveiligheidsplan

Als sprake is van een complexe sloopactiviteit, bijvoorbeeld omdat de sloop wordt uitgevoerd in een openbare ruimte of zorgcomplex dat in gebruik is, moet u een risicomatrix invullen om te bepalen of een sloopveiligheidsplan moet worden toegevoegd aan de sloopmelding. 

Slopen van of in een oud pand

Heeft u een pand of woning van voor 1994 of zal de hoeveelheid sloop- of bouwafval naar redelijke inschatting meer dan 10 m3 bedragen? En wilt u dit (gedeeltelijk) laten slopen? Dan moet u altijd een sloopmelding doen.

Let op beschermde diersoorten

Voordat u asbest verwijdert of laat verwijderen, moet u onderzoeken of u geen beschermde diersoorten (bijvoorbeeld vogels of vleermuizen) verstoort of verjaagt. U kunt het beste een gecertificeerde aannemer inschakelen. Die werkt zorgvuldig en houdt rekening met de Wet natuurbescherming. Zo’n aannemer weet wanneer hij welke werkzaamheden mag uitvoeren. Het kan zijn dat u door deze wet een ontheffing of vergunning nodig heeft om de werkzaamheden uit te mogen voeren. Kijk voor meer informatie op de website van provincie Gelderland.

Meer informatie