Asbest bij particulieren

Heeft u asbest gevonden in of om uw eigen woning? U mag dat in sommige gevallen zelf verwijderen als dit aan bepaalde eisen voldoet. Anders moet u daarvoor een gecertificeerd bedrijf inschakelen. U moet in sommige gevallen een sloopmelding doen als u asbest gaat (laten) verwijderen. Lees hieronder meer.

Slopen van of in een oud pand

Heeft u een pand of woning van voor 1994 of zal de hoeveelheid sloop- of bouwafval naar redelijke inschatting meer dan 10 m3 bedragen? En wilt u dit (gedeeltelijk) laten slopen? Dan moet u altijd een sloopmelding doen. Gaat het om een pand van na 1994 is een sloopmelding niet nodig. Een sloopmelding voor asbest is gratis.

Zelf asbest verwijderen

Particulieren mogen onder bepaalde voorwaarden zelf asbest verwijderen. Het asbestmateriaal moet dan wel aan de volgende eisen voldoen:

  • Het mag maximaal 35m² van het kadastraal perceel zijn;
  • Het asbest is van het type hechtgebonden, zoals:
    • geschroefde platen, bijvoorbeeld golfplaten op een schuur;
    • vloerzeil of –tegels die niet zijn verlijmd met de vloer.
  • Het asbest is niet beschadigd of gebroken

Voldoet het materiaal dat u wilt verwijderen niet aan deze eisen? Dan is er een groot risico op het vrijkomen van asbestvezels. In dit geval moet u een gecertificeerd asbestverwijderingsbedrijf inschakelen.

Let op: Eigenaren van bedrijven moeten altijd een gecertificeerd bedrijf inschakelen. Lees hier meer over asbest in uw bedrijf.

Sloopmelding doen voor de start

Wilt u asbest (laten) verwijderen? Dan heeft u eerst een geaccepteerde sloopmelding nodig. U kunt een sloopmelding asbest doen via het Omgevingsloket. Plan goed in wanneer u de melding doet, want u mag pas beginnen als de sloopmelding geaccepteerd is. U ontvangt een brief waarin staat of u wel of geen toestemming krijgt voor het zelf verwijderen van het asbesthoudend materiaal.

  • Heeft u toestemming? Dan kunt u zelf aan de slag. Volg de instructies in de brief.
  • Heeft u geen toestemming? In de brief staat wat u moet doen. Soms is er meer informatie nodig om de sloopmelding compleet te maken. Of u moet een gecertificeerd asbestverwijderingsbedrijf inschakelen.

Asbestinventarisatierapport

Als u niet zelf het asbest mag verwijderen, vraagt de gemeente om een asbestinventarisatierapport of soms om een sloopveiligheidsplan. Dat is altijd verplicht bij werkzaamheden die u door anderen laat uitvoeren. Dit rapport moet u bij uw sloopmelding asbest toevoegen.

Sloopveiligheidsplan

Als sprake is van een complexe sloopactiviteit, bijvoorbeeld omdat de sloop wordt uitgevoerd in een openbare ruimte of zorgcomplex dat in gebruik is, moet u een risicomatrix invullen om te bepalen of een sloopveiligheidsplan moet worden toegevoegd aan de sloopmelding. 

Let op beschermde diersoorten

Voordat u asbest verwijdert of laat verwijderen, moet u onderzoeken of u geen beschermde diersoorten (bijvoorbeeld vogels of vleermuizen) verstoort of verjaagt. Het kan zijn dat u door deze wet een ontheffing of vergunning nodig heeft om de werkzaamheden uit te mogen voeren. Kijk voor meer informatie op de website van provincie Gelderland.

Meer informatie