Spring naar content

Asbest bij particulieren

Heeft u asbest gevonden in of om uw eigen woning? Dan kunt u dat verwijderen. U mag dat zelf doen als het asbest aan bepaalde eisen voldoet. Anders moet u daarvoor een gecertificeerd bedrijf inschakelen. U heeft altijd toestemming nodig van de gemeente. 

Zelf asbest verwijderen

Particulieren mogen onder bepaalde voorwaarden zelf asbest verwijderen. Het asbestmateriaal moet dan aan de volgende eisen voldoen:

 • Het mag maximaal 35m² van het kadastraal perceel zijn.
 • Het asbest is van het type hechtgebonden, zoals:
  • geschroefde platen, bijvoorbeeld golfplaten op een schuur
  • losse materialen, zoals plantenbakken of vensterbanken
  • vloerzeil of -tegels die niet zijn verlijmd met de vloer
 • Het asbest is niet beschadigd of gebroken.

Voldoet het materiaal dat u wilt verwijderen niet aan deze eisen? Is het asbest bijvoorbeeld beschadigd, gaat het om isolatiemateriaal of spuitasbest? Dan is er een groot risico op het vrijkomen van asbestvezels. In dit geval moet u een gecertificeerd asbestverwijderingsbedrijf inschakelen. 

Let op: Eigenaren van bedrijven moeten altijd een gecertificeerd bedrijf inschakelen. Lees hier meer over asbest in uw bedrijf.

Op tijd toestemming vragen: doe een sloopmelding 

Wilt u asbest (laten) verwijderen? Dan heeft u eerst toestemming nodig van de gemeente. U kunt een sloopmelding asbest doen via het Omgevingsloket. Plan goed in wanneer u de melding doet. U moet uiterlijk 5 werkdagen voordat u het asbest wilt verwijderen een melding doen. U mag niet aan de slag voordat de melding is geaccepteerd!

Voor een melding zijn de volgende gegevens nodig:

 • Uw naam, adres en woonplaats
 • De slooplocatie
 • Het aantal m² asbest dat u wilt verwijderen
 • De locatie van het asbest
 • De datum waarop u het asbest wilt verwijderen
 • Een asbestinventarisatie of sloopveiligheidsplan als iemand anders het asbest verwijdert. Verwijdert u het asbest zelf? Dan heeft u geen asbestinventarisatierapport nodig. 

Nadat u de melding heeft gedaan ontvangt u een brief. Hierin staat of u wel of geen toestemming krijgt voor het zelf verwijderen van het asbestmateriaal.

 • Heeft u toestemming? Dan kunt u zelf aan de slag. Volg de instructies in de brief.
 • Heeft u geen toestemming? In de brief wordt aangegeven wat u moet doen. Soms is er meer informatie nodig om de sloopmelding compleet te maken. Of u moet een gecertificeerd asbestverwijderingsbedrijf inschakelen.

Slopen van of in een oud pand

Heeft u een pand of woning van vóór 1994? En wilt u dit (gedeeltelijk) laten slopen? Dan moet u altijd een sloopmelding doen.

Asbestdak verwijderen

Wilt u een asbestdak verwijderen? Informatie hierover vindt u de website van Kenniscentrum InfoMil. U kunt met vragen ook terecht bij uw gemeente of contact met ons opnemen.

Let op beschermde diersoorten

Voordat u asbest verwijdert of laat verwijderen, moet u onderzoeken of u geen beschermde diersoorten verstoort of verjaagt. Bijvoorbeeld vogels of vleermuizen. U kunt het best een gecertificeerde aannemer inschakelen. Die werkt zorgvuldig en houdt rekening met de Wet natuurbescherming. Zo’n aannemer weet wanneer hij welke werkzaamheden mag uitvoeren. Het kan zijn dat u door deze wet een ontheffing of vergunning nodig heeft om de werkzaamheden uit te mogen voeren. 

Asbest op een openbaar terrein 

Vindt u asbest op een openbaar terrein? Dan bent u verplicht om dit te melden bij uw gemeente of bij ons. Als het nodig blijkt te zijn, kan de gemeente het asbest verwijderen. De gemeente kan ook beslissen om onderzoek te doen en uit te zoeken hoe erg de verontreiniging is.