Natuur

Vergunning aanvragen

Als u een activiteit uit gaat voeren die gevolgen zou kunnen hebben voor beschermde gebieden of soorten, dan wordt dit mee beoordeeld door de Omgevingsdienst in uw aanvraag van bijvoorbeeld een bouwvergunning, kapvergunning of evenementenvergunning. Daarom is het belangrijk dat u makkelijk en snel weet of een activiteit met mogelijk schade voor de natuur is toegestaan en waar u een vergunning of ontheffing kunt aanvragen. Wanneer u een omgevingsvergunning bij de gemeente aanvraagt, wordt de aanvraag direct getoetst aan de Wet natuurbescherming. Als de Omgevingsdienst bepaalt dat er mogelijk schade optreedt dan moeten wij een Verklaring van geen bedenkingen voor uw activiteit aanvragen bij de Provincie. Hierdoor wordt de looptijd van uw aanvraag bij ons langer.

Weet u op voorhand al zeker dat er schade op kan treden bij de uitvoering van uw activiteit dan kunt u bij de provincie, voorafgaand (ten minste 1 dag eerder) aan de aanvraag om omgevingsvergunning, een aparte natuurvergunning aanvragen. Dan blijft de looptijd van uw aanvraag bij ons hetzelfde.

De nieuwe Wet natuurbescherming regelt niet alleen de ‘ruimtelijke ingrepen’, maar ook de andere onderwerpen zoals overig bezit en handel, gebiedsbescherming, houtopstanden, beheer en schadebestrijding. En de uitvoering van afspraken op internationaal en Europees niveau, zoals de uitvoering van het CITES-verdrag.