Natuur

Natuur

Sinds 1 januari 2017 is de Wet natuurbescherming van kracht. Deze vervangt drie wetten: de Natuurbeschermingswet 1998, de Boswet en de Flora- en Faunawet. Slechts één wet en minder regels maken de wet overzichtelijker.

Vergunning aanvragen

Als u een activiteit uit gaat voeren die gevolgen zou kunnen hebben voor beschermde gebieden of soorten, dan wordt dit mee beoordeeld door de Omgevingsdienst in uw aanvraag van bijvoorbeeld een bouwvergunning, kapvergunning of evenementenvergunning. Daarom is het belangrijk dat u makkelijk en snel weet of een activiteit met mogelijk schade voor de natuur is toegestaan en waar u een vergunning of ontheffing kunt aanvragen.

Waar kan ik informatie vinden over gebieden en soorten?

Als u wilt weten of u een activiteit in een beschermd gebied gaat uitvoeren of dat er beschermde soorten zouden kunnen zitten kunt u gebruikmaken van een aantal hulpmiddelen: