Milieuwetgeving voor bedrijven

Milieuwetgeving voor bedrijven

Als ondernemer bent u verantwoordelijk voor het naleven van milieuregels. Deze regels zijn grotendeels vastgelegd in de Wet milieubeheer. Deze regels gaan over geluid, energie, afvalstoffen, lucht en bodem en zijn er om het milieu te beschermen.

Melding ongewoon voorval

Bedrijven moeten een ongewoon voorval (incident of afwijking van de reguliere bedrijfsvoering) melden bij het bevoegd gezag.